Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu - Małgorzata Mach

ul. Partyzantów 2, pok. 311
tel. 32 625 79 97
e-mail: skarbnik@powiat-chrzanowski.pl

 

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu powiatu.

 

Do zadań skarbnika należy:

  1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych.
  2. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
  3. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
  4. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
  5. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
  6. Opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.