Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podział organizacyjny

 

Geodeta Powiatowy – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dorota Dubikowska   - tel. 32 7 121 060

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Alicja Stanisławczyk - tel. 32 7 121 059Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, projekty ZUDP

Magdalena Katarzyńska - tel. 32 7 121 051

Luiza Kowalska - Liszka - tel. 32 7 121 068

Małgorzata Kłudkowska – Matusiak - tel. 32 7 121 068

 

 

Zmiany Ewidencji Gruntów i Budynków

Kinga Paryło - tel. 32 7 121 055

Małgorzata Leśniak - tel. 32 7 121 073

Anna Kucharczuk - tel. 32 7 121 072

Małgorzata Kłudkowska – Matusiak - tel. 32 7 121 068

Luiza Kowalska - Liszka - tel. 32 7 121 068

Katarzyna Kocyk - tel. 32 7 121 058

 

 

Obsługa stron - kopie map, wypisy, wyrysy z Ewidencji Gruntów i Budynków

Agnieszka Feliks - tel. 32 7 121 057  

Justyna Duda - tel. 32 7 121 057  

Mariola Tuleja – Jekiełek - tel. 32 7 121 053  

Katarzyna Surma - tel. 32 7 121 054  

 

 

Ewidencja Gruntów i Budynków

Lucyna Wacławek - tel. 32 7 121 062    

Krzysztof Smalcerz - tel. 32 7 121 062    

 

 

Kontrola operatów syt. wys.

Iwona Piechowicz - tel. 32 7 121 070  

Natalia Kosowska - tel. (032) 7 121 061

Katarzyna Marchewka – tel. 32 7 121 071  

 

 

Kontrola operatów prawnych

Joanna Łapuszek - tel. 32 7 121 071  

Urszula Godyń - tel. 32 7 121 056

Anna Kowalewska-Lipecka - tel. 032 7 121 051

Marcin Paryło - tel. 32 7 121 065

Daniel Modrzejewski - tel. 032 7 121 066

   

e-mail: podgik@powiat-chrzanowski.pl

 

 

Zadania PODGIK

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

  • przygotowywanie materiałów do wydania i klauzulowania dla robót geodezyjnych
  • udzielanie informacji o materiałach znajdujących się w zasobie oraz wykonanie zleceń stron
   prywatnych, opracowanie wytycznych technicznych do wykonywania zgłoszonych robót,
  • przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych oraz ich
  • rejestracja, archiwizowanie oraz włączenie do zasobu,
  • przygotowywanie wniosków o wyłączenie dokumentów z zasobu,
  • wdrażanie informatycznego sposobu przechowywania, aktualizacji i udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • kontrola właściwego obiegu wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
  • kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiednich uprawnień zawodowych,
  • prowadzenie osnów szczegółowych.
 2. W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

  • wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów w systemie komputerowym wraz z przygotowaniem zawiadomień o zmianie,
  • uzgadnianie numeracji nowo powstałych działek,
  • sporządzanie wypisów z ewidencji gruntów,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń dotyczących spraw związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków.
 3. W zakresie uzgadniana usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

  • przygotowanie materiałów i projektów na posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  • zawiadomienie instytucji branżowych o tematach posiedzenia oraz zaklauzulowanie projektu .
 4. Inne zadania:

  • realizacja wniosków o zniszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów,
  • przygotowywanie corocznych projektów planów wydatków i sprawozdań z wykonania Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  • przygotowywanie przetargów z zakresu zadań wydziału.

Załatw sprawę