Ogłoszenia różne

pobierz plik docx: Ogłoszenie nr 1/2022 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - rozmiar pliku: 14.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 14.9 KB


Ogłoszenie nr 1/2022
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

1. Podstawa Prawna:
Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) organizator dokona zawarcia umowy z operatorem
w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1443 z późn. zm.) w zakresie rekompensat za stosowanie ulg ustawowych przy udziale finansowym organizatora obejmującym zastosowanie ulg ustawowych (finansowanych z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu).
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
b) Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej:
- Źródła –Alwernia- Chrzanów – Trzebinia,
- Grojec – Alwernia – Chrzanów – Trzebinia,
5. Przewidywana data zawarcia umowy z operatorem w trybie , o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 30.11.2023 r.
6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,
- tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,
- strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).

 

pobierz plik docx: Ogłoszenie nr 2/2022 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - rozmiar pliku: 14.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 14.9 KB

 


Ogłoszenie nr 2/2022
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

1. Podstawa Prawna:
Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) organizator dokona zawarcia umowy z operatorem
w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1443 z późn. zm.) w zakresie rekompensat za stosowanie ulg ustawowych przy udziale finansowym organizatora obejmującym zastosowanie ulg ustawowych (finansowanych z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu).
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
b) Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej:
- Zagórze – Chrzanów - Zagórze
5. Przewidywana data zawarcia umowy z operatorem w trybie , o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 30.11.2023 r.
6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,
- tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,
- strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).

 

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 18 marca 2015r. - rozmiar pliku: 43 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 43 KB

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2013.267) zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1/2015 z dnia 04 marca 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. WARYŃSKIEGO W TRZEBINI"

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 lutego 2014r. - rozmiar pliku: 44 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 44 KB

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2013.267) zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1/2014 z dnia 21 lutego 2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi klasy D o długości 754m w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini”

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 lutego 2014 r. - rozmiar pliku: 46 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 46 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. WARYŃSKIEGO W TRZEBINI"

pobierz plik doc: Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2014r. - rozmiar pliku: 47 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 47 KB

Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi klasy D o długości 754m w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini”

pobierz plik pdf: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 13.03.2013r. - rozmiar pliku: 425.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 425.1 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 13.03.2013r. w sprawie, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą" , na działkach ewidencyjnych zlokalizowanych na wschód od aktualnej granicy eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla ww. przedsięwzięcia.

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. - rozmiar pliku: 48 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 48 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:Rozbudowa ulicy Tuwima i ulicy Wyspiańskiego oraz budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP symbolem KD10 w ramach zadania pn.: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A4"

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 31 lipca 2012 r. - rozmiar pliku: 48.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 48.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 31 lipca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach projektu: "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych"

pobierz plik pdf: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. - rozmiar pliku: 101.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 101.3 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. o wydaniu decyzji nr 2/2012 z dnia 15 lutego 2012r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Głowackiego w Trzebini na odcinku od istniejącego przepustu na potoku Pstrużnik do połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przy budynkach mieszkalnych.”

pobierz plik pdf: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r - rozmiar pliku: 99.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 99.2 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka” na działkach ewidencyjnych nr: działki objęte zakresem linii rozgraniczających teren inwestycji:

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012r. - rozmiar pliku: 48.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 48.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Budowa odcinka od ulicy Zielonej do ulicy Balińskiej.

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. - rozmiar pliku: 28 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 28 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Głowackiego w Trzebini na odcinku od istniejącego przepustu na potoku Pstrużnik do połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przy budynkach mieszkalnych.”

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. - rozmiar pliku: 27.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 27.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka” na działkach ewidencyjnych nr: działki objęte zakresem linii rozgraniczających teren inwestycji

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - rozmiar pliku: 366 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 366 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Rozbudowa odcinka DP 1027K – ulica Topolowa

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - rozmiar pliku: 366 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 366 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Rozbudowa odcinka DG 100670K – ulica Sikorskiego

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - rozmiar pliku: 366.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 366.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:„Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Budowa odcinka od ulicy Topolowej do wiaduktu nad ulicą Trzebińska

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2010r. - rozmiar pliku: 363.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 363.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2010r. o wydaniu decyzji nr 1/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Budowa odcinka od ulicy Zielonej do ulicy Balińskiej

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. - rozmiar pliku: 357.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 357.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. o wydaniu decyzji nr OŚR.AG.III-6223/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych „Potroście” w Wygiełzowie, gmina Babice do zasilania wodociągu komunalnego na terenie gminy Babice