Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenia różne

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Bobrku z udziałem Zdzisława Traciłowskiego, Justyny Krzemień o zezwolenie na złożenie do depozytu po zmarłym Mateuszu Traciłowskim.

pobierz plik docx: Ogłoszenie nr 1/2022 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - rozmiar pliku: 14.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 14.9 KB


Ogłoszenie nr 1/2022
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

1. Podstawa Prawna:
Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) organizator dokona zawarcia umowy z operatorem
w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1443 z późn. zm.) w zakresie rekompensat za stosowanie ulg ustawowych przy udziale finansowym organizatora obejmującym zastosowanie ulg ustawowych (finansowanych z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu).
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
b) Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej:
- Źródła –Alwernia- Chrzanów – Trzebinia,
- Grojec – Alwernia – Chrzanów – Trzebinia,
5. Przewidywana data zawarcia umowy z operatorem w trybie , o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 30.11.2023 r.
6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,
- tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,
- strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).

 

pobierz plik docx: Ogłoszenie nr 2/2022 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - rozmiar pliku: 14.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik docx - 14.9 KB

 


Ogłoszenie nr 2/2022
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust 1ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

1. Podstawa Prawna:
Art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 3 lit a) i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Chrzanowski, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) organizator dokona zawarcia umowy z operatorem
w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1443 z późn. zm.) w zakresie rekompensat za stosowanie ulg ustawowych przy udziale finansowym organizatora obejmującym zastosowanie ulg ustawowych (finansowanych z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu).
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
b) Przewozy autobusowe w powiatowym publicznym transporcie zbiorowym
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej:
- Zagórze – Chrzanów - Zagórze
5. Przewidywana data zawarcia umowy z operatorem w trybie , o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 30.11.2023 r.
6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego,
- tablice informacyjne w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,
- strona internetowa organizatora (www.powiat-chrzanowski.pl).

 

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 18 marca 2015r. - rozmiar pliku: 43 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 43 KB

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2013.267) zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1/2015 z dnia 04 marca 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. WARYŃSKIEGO W TRZEBINI"

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 lutego 2014r. - rozmiar pliku: 44 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 44 KB

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2013.267) zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1/2014 z dnia 21 lutego 2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi klasy D o długości 754m w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini”

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 lutego 2014 r. - rozmiar pliku: 46 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 46 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2013.687) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. WARYŃSKIEGO W TRZEBINI"

pobierz plik doc: Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2014r. - rozmiar pliku: 47 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 47 KB

Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi klasy D o długości 754m w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini”

pobierz plik pdf: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 13.03.2013r. - rozmiar pliku: 425.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 425.1 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 13.03.2013r. w sprawie, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą" , na działkach ewidencyjnych zlokalizowanych na wschód od aktualnej granicy eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla ww. przedsięwzięcia.

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. - rozmiar pliku: 48 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 48 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:Rozbudowa ulicy Tuwima i ulicy Wyspiańskiego oraz budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP symbolem KD10 w ramach zadania pn.: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A4"

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 31 lipca 2012 r. - rozmiar pliku: 48.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 48.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 31 lipca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach projektu: "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych"

pobierz plik pdf: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. - rozmiar pliku: 101.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 101.3 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. o wydaniu decyzji nr 2/2012 z dnia 15 lutego 2012r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Głowackiego w Trzebini na odcinku od istniejącego przepustu na potoku Pstrużnik do połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przy budynkach mieszkalnych.”

pobierz plik pdf: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r - rozmiar pliku: 99.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 99.2 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka” na działkach ewidencyjnych nr: działki objęte zakresem linii rozgraniczających teren inwestycji:

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012r. - rozmiar pliku: 48.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 48.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Budowa odcinka od ulicy Zielonej do ulicy Balińskiej.

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. - rozmiar pliku: 28 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 28 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Głowackiego w Trzebini na odcinku od istniejącego przepustu na potoku Pstrużnik do połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przy budynkach mieszkalnych.”

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. - rozmiar pliku: 27.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 27.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 09 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka” na działkach ewidencyjnych nr: działki objęte zakresem linii rozgraniczających teren inwestycji

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - rozmiar pliku: 366 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 366 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Rozbudowa odcinka DP 1027K – ulica Topolowa

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - rozmiar pliku: 366 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 366 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Rozbudowa odcinka DG 100670K – ulica Sikorskiego

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - rozmiar pliku: 366.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 366.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:„Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Budowa odcinka od ulicy Topolowej do wiaduktu nad ulicą Trzebińska

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2010r. - rozmiar pliku: 363.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 363.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 26 listopada 2010r. o wydaniu decyzji nr 1/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa” - Etap II Budowa odcinka od ulicy Zielonej do ulicy Balińskiej

pobierz plik doc: OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. - rozmiar pliku: 357.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 357.5 KB

OBWIESZCZENIE Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. o wydaniu decyzji nr OŚR.AG.III-6223/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych „Potroście” w Wygiełzowie, gmina Babice do zasilania wodociągu komunalnego na terenie gminy Babice