Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Barbara Świder
ul. Partyzantów 2, pokój 203
tel. 32 625 79 56
Godziny pracy:
Wtorek 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Anna Kolasińska
ul. Partyzantów 2, pok. 203
tel. 32 625 79 31
Pełni obowiązki Inspektora Ochrony Danych w trakcie jego nieobecności

Do podstawowych zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

 • informowanie Administratora Danych oraz osób przetwarzających dane w Urzędzie o obowiązkach spoczywających na nich, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradza im w tych sprawach,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora Danych w dziedzinie ochrony danych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych u Administratora Danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami określonymi w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach
 • prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych,
 • zapewnianie zapoznania nowych pracowników przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • prowadzenie, we współpracy z Administratorem Systemów Informatycznych, rejestru czynności przetwarzania w Urzędzie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.