Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Barbara Romanik

ul. Grzybowskiego 7a, p. 009
tel. 32 712 10 05
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:00 – 15:00

Do podstawowych zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

  • zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne. Zadania, o których mowa w niniejszym ustępie, pełnomocnik ochrony realizuje przy współpracy z administratorem systemu teleinformatycznego oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  • przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  • sprawowanie nadzoru nad pracą komórki zwanej „kancelarią dokumentów niejawnych”, w której są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dokumenty niejawne. Zadania, o których mowa w niniejszym ustępie, pełnomocnik ochrony realizuje przy współpracy z kierownikiem kancelarii.