Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Barbara Romanik

ul. Grzybowskiego 7a, p. 009
tel. 32 712 10 05
Godziny pracy:
Czwartek 7:00 – 15:00

Do podstawowych zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

  • zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne. Zadania, o których mowa w niniejszym ustępie, pełnomocnik ochrony realizuje przy współpracy z administratorem systemu teleinformatycznego oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  • przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  • sprawowanie nadzoru nad pracą komórki zwanej „kancelarią dokumentów niejawnych”, w której są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dokumenty niejawne. Zadania, o których mowa w niniejszym ustępie, pełnomocnik ochrony realizuje przy współpracy z kierownikiem kancelarii.