Wicestarosta

Wicestarosta

BARTŁOMIEJ GĘBALA

Kompetencje:

  1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
  2. Wicestarosta przejmuje kompetencje i zadania Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.
  3. Nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
  4. Wicestarosta koordynuje i nadzoruje działania powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu oświaty, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
  5. Ponosi odpowiedzialność przed Starostą za realizację zadań wyznaczonych merytorycznie niniejszym regulaminem.

 

Sekretariat - II piętro
ul. Partyzantów 2 tel. 32 625 79 95
32-500 Chrzanów fax 32 625 79 04
e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl

 

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 14.00-16.00 w budunku Starostwa Powiatowego, ul. Partyzantów 2