Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bernadetta Dereszowska

ul. Grzybowskiego 7a, p.13
tel. 32 712 10 14, 32 712 10 16
e-mail: prk@powiat-chrzanowski.pl

UWAGA!

Korespondencję do Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32- 500 Chrzanów - Dziennik Podawczy.
W dniu 17.10.2000r. Rada Powiatu Chrzanowskiego powołała Powiatowego Rzecznika Konsumentów w osobie Pani Bernadetty Dereszowskiej.
Rzecznik konsumentów urzęduje od dnia 18.10.2000r. w chwili obecnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - patrz wyżej.

Konsumenci przyjmowani są w dniach:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek: dzień wewnętrzny
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 1. Popularyzacja praw konsumentów:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej osobom zgłaszającym się bezpośrednio o poradę lub informację,
  • rozpowszechnianie elementów wiedzy konsumenckiej w porozumieniu z placówkami oświatowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze powiatu.
 2. Ochrona interesów konsumentów:

  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 3. Inne zadania:

  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych,
  • przedstawianie rocznych sprawozdań z prac rzecznika konsumentów, zadania wspólne dla wszystkich wydziałów i równoległych komórek organizacyjnych.

Załatw sprawę