Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bernadetta Dereszowska

ul. Grzybowskiego 7a, p.13
tel. 32 712 10 14, 32 712 10 16
e-mail: prk@powiat-chrzanowski.pl

UWAGA!

Korespondencję do Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32- 500 Chrzanów - Dziennik Podawczy.
W dniu 17.10.2000r. Rada Powiatu Chrzanowskiego powołała Powiatowego Rzecznika Konsumentów w osobie Pani Bernadetty Dereszowskiej.
Rzecznik konsumentów urzęduje od dnia 18.10.2000r. w chwili obecnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - patrz wyżej.

Konsumenci przyjmowani są w dniach:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek: dzień wewnętrzny
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 1. Popularyzacja praw konsumentów:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej osobom zgłaszającym się bezpośrednio o poradę lub informację,
  • rozpowszechnianie elementów wiedzy konsumenckiej w porozumieniu z placówkami oświatowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze powiatu.
 2. Ochrona interesów konsumentów:

  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 3. Inne zadania:

  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych,
  • przedstawianie rocznych sprawozdań z prac rzecznika konsumentów, zadania wspólne dla wszystkich wydziałów i równoległych komórek organizacyjnych.

Załatw sprawę