Pełnomocnik ds Pacjenta

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

mgr WIOLETTA RUDOL


Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35
Pawilon D Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, II piętro, pokój 206,
nr telefonu: 32 624-70-10


Z pomocy Pełnomocnika mogą korzystać Pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).
Do obowiązków i zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy m.in.:

1. Nadzór nad przestrzeganiem Praw Pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

2. Przyjmowanie skarg i wniosków pacjentów przebywających w Szpitalu, skarg rodzin pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących faktyczną opiekę nad pacjentem.

3. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją Praw Pacjenta.