Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ewa Potocka

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Ewy Potockiej
Uroczyste wręczenie tytułu nastąpiło 25 listopada 2009r.

EWA POTOCKA
( UR. 1952 R.)

Ewa Potocka karierę zawodową rozpoczęła w 1976 r. wraz ze stażem podyplomowym w Miejskim Szpitalu w Chrzanowie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie przez rok pracowała na stażu, godząc potem etat kierownika Międzyzakładowej Przychodni przy PKS i lekarza anestezjologa w szpitalu.

 

Od 1983 r. podjęła pracę jako lekarz rejonowy Miejskiej Przychodni Rejonowej w Libiążu. Trzy lata później zorganizowała Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gromcu, w którym leczyła i w którym zarządzała. Trud został doceniony i wyróżniony nagrodą w wojewódzkim konkursie na najlepiej funkcjonujący ośrodek zdrowia. W roku 1991 powróciła do pracy w stolicy dzisiejszego powiatu. Rok 1999 to początek pracy na stanowisku dyrektora ZOZ w Chrzanowie, któremu podlegał m.in. szpital i wszystkie przychodnie rejonowe w gminach: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i Babice. Początkowo funkcję tę sprawowała w zastępstwie chorego dyrektora Żurawika, a od 1999 r już jako dyrektor ZOZ. Rok 1998 r. to sprawna reorganizacja systemu lecznictwa, której podjęła się - ZOZ przekształciła w samodzielne, gminne zakłady opieki zdrowotnej, a szpital wyodrębniła jako oddzielną jednostkę, której została dyrektorem.

 

Praca na stanowisku dyrektora dzisiejszego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, zbiegła się z wieloma trudnymi okresami dla służby zdrowia, zarówno w powiecie chrzanowskim jak i całym kraju. Niebagatelnym wyzwaniem było także przeprowadzenie oddziałów ze starych budynków szpitala do nowych, a także systematyczne dostosowywanie oferty szpitalnej do zmieniających się potrzeb i oczekiwań pacjentów.

 

Dzięki skutecznemu zarządzaniu, chrzanowski szpital może poszczycić się dziś nowoutworzonymi wyspecjalizowanymi oddziałami: kardiologii, urologii, nefrologii, stacją dializ, rehabilitacji, psychiatrii, ortopedii, intensywnej terapii, ratunkowy, chirurgii o profilu onkologicznym, neurologii. Powstały także pracownie tj.: Zakład Rehabilitacji, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Endoskopii, Pracownia Histopatologii i pracownia analityki z mikrobiologią i serologią.

 

W uznaniu za zasługi została wyróżniona wieloma nagrodami, m.in. „Menedżer roku w ochronie zdrowia" - 2002 r. ; „Zasłużony dla służby zdrowia" - Ministerstwo Zdrowia - 2004 r.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie pod kierunkiem Pani Ewy Potockiej także zyskał wiele wyróżnień: „Najlepszy Szpital" w Narodowym Rankingu Szpitali zorganizowanym przez Super Express /2008 r./ i I miejsce w konkursie Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Placówka uzyskała też certyfikat zarządzania jakością ISO 901:2008 w zakresie udzielania świadczeń leczniczo pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla pacjentów wymagających leczenia szpitalnego i konsultacji specjalistycznych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Janusz Korczak napisał, iż: „Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swojego wykształcenia i pomagać innym".