Ewa Potocka

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Ewy Potockiej
Uroczyste wręczenie tytułu nastąpiło 25 listopada 2009r.

EWA POTOCKA
( UR. 1952 R.)

Ewa Potocka karierę zawodową rozpoczęła w 1976 r. wraz ze stażem podyplomowym w Miejskim Szpitalu w Chrzanowie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie przez rok pracowała na stażu, godząc potem etat kierownika Międzyzakładowej Przychodni przy PKS i lekarza anestezjologa w szpitalu.

 

Od 1983 r. podjęła pracę jako lekarz rejonowy Miejskiej Przychodni Rejonowej w Libiążu. Trzy lata później zorganizowała Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gromcu, w którym leczyła i w którym zarządzała. Trud został doceniony i wyróżniony nagrodą w wojewódzkim konkursie na najlepiej funkcjonujący ośrodek zdrowia. W roku 1991 powróciła do pracy w stolicy dzisiejszego powiatu. Rok 1999 to początek pracy na stanowisku dyrektora ZOZ w Chrzanowie, któremu podlegał m.in. szpital i wszystkie przychodnie rejonowe w gminach: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i Babice. Początkowo funkcję tę sprawowała w zastępstwie chorego dyrektora Żurawika, a od 1999 r już jako dyrektor ZOZ. Rok 1998 r. to sprawna reorganizacja systemu lecznictwa, której podjęła się - ZOZ przekształciła w samodzielne, gminne zakłady opieki zdrowotnej, a szpital wyodrębniła jako oddzielną jednostkę, której została dyrektorem.

 

Praca na stanowisku dyrektora dzisiejszego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, zbiegła się z wieloma trudnymi okresami dla służby zdrowia, zarówno w powiecie chrzanowskim jak i całym kraju. Niebagatelnym wyzwaniem było także przeprowadzenie oddziałów ze starych budynków szpitala do nowych, a także systematyczne dostosowywanie oferty szpitalnej do zmieniających się potrzeb i oczekiwań pacjentów.

 

Dzięki skutecznemu zarządzaniu, chrzanowski szpital może poszczycić się dziś nowoutworzonymi wyspecjalizowanymi oddziałami: kardiologii, urologii, nefrologii, stacją dializ, rehabilitacji, psychiatrii, ortopedii, intensywnej terapii, ratunkowy, chirurgii o profilu onkologicznym, neurologii. Powstały także pracownie tj.: Zakład Rehabilitacji, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Endoskopii, Pracownia Histopatologii i pracownia analityki z mikrobiologią i serologią.

 

W uznaniu za zasługi została wyróżniona wieloma nagrodami, m.in. „Menedżer roku w ochronie zdrowia" - 2002 r. ; „Zasłużony dla służby zdrowia" - Ministerstwo Zdrowia - 2004 r.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie pod kierunkiem Pani Ewy Potockiej także zyskał wiele wyróżnień: „Najlepszy Szpital" w Narodowym Rankingu Szpitali zorganizowanym przez Super Express /2008 r./ i I miejsce w konkursie Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Placówka uzyskała też certyfikat zarządzania jakością ISO 901:2008 w zakresie udzielania świadczeń leczniczo pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla pacjentów wymagających leczenia szpitalnego i konsultacji specjalistycznych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Janusz Korczak napisał, iż: „Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swojego wykształcenia i pomagać innym".