Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Henryk Pawela

30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO DLA HENRYKA PAWELI.

Henryk Pawela - Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Chrzanów za swoje dokonania życiowe, odwagę w czasie wojny w konspiracyjnej walce o odzyskanie niepodległości Polski, prześladowania przez Urząd Bezpieczeństwa po wojnie oraz działania na rzecz przywracania pamięci i honoru żołnierzy AK w swojej działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy AK w latach 1989-2013 - w pełni przysługuje, jako jeden z ostatnich przedstawicieli 7 żyjących jeszcze akowców, na przyznanie zaszczytnego tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego”.
Już jako młody chłopiec w 1937 roku należał do organizacji młodzików „Orlęta” przy Związku Strzeleckim
w Libiążu. Później działał w latach 1940-1945 w konspiracji pod pseudonim: „Mały”, „Heniek” pełniąc funkcję łącznika placówki ZWZ-AK w Libiążu do obwodu Chrzanów. Był zaangażowany wraz z rodzicami w przechowywanie lotników brytyjskich i ich przerzut do Generalnej Guberni oraz roznoszenie podziemnej prasy w ramach ruchu oporu, a także żywności i lekarstw dla więźniów libiąskiego oddziału obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Po wojnie w latach 1945-49 należał do ZHP za co był represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa (przesłuchania, rewizje, zakaz przyjęcia na studia medyczne). Ukończył jednak w 1956 roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach po czym od 1957 do 1991 pracował w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie na stanowiskach ekonomicznych, a ostatnie dwa lata jako dyrektor naczelny. W latach 1957-69 był równocześnie nauczycielem ekonomiki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Chrzanowie. Od 1948 do 1991 roku działał w lotnictwie sportowym w aeroklubie libiąskim oraz śląskim. W latach 1989-90 był członkiem „Solidarności”. W październiku 1989 r. był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy AK w Chrzanowie. Od początku powstania Związku do 2001 roku był wiceprezesem, a od tej daty do dziś prezesem chrzanowskiego oddziału.


Przez 24 lata działalności Henryk Pawela inicjował i współdziałał wraz z innymi „akowcami” w podjęciu szeregu działań mających na celu upamiętnienie heroicznej walki żołnierzy AK o niepodległość Ojczyzny. Przejawiało się to w ufundowaniu i wmurowaniu tablic pamiątkowych: Libiąż-kościół (1986), Chrzanów SP 8 (1990), Chrzanów – kościół św. Mikołaja (1992) i kościół MB Ostrobramskiej (1994), SP Grojec (1996), Bór Biskupi-kościół (1999), SP Regulice (2005).

 

Dzięki jego działaniom i Związku w tym czasie nadano szkołom: SP nr 10 w Chrzanowie imię Armii Krajowej, SP w Grojcu i SP nr 8 w Chrzanowie im. Szarych Szeregów. Przez wszystkie te lata po odzyskaniu niepodległości Henryk Pawela wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i religijnych oraz w spotkaniach z młodzieżą szkół podopiecznych przybliżając im bohaterską walkę żołnierzy AK w czasie okupacji i po wojnie.


Mimo 82 lat życia Henryk Pawela jest człowiekiem pełnym energii, pogody ducha i życzliwości innym ludziom.