Henryk Pawela

30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO DLA HENRYKA PAWELI.

Henryk Pawela - Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Chrzanów za swoje dokonania życiowe, odwagę w czasie wojny w konspiracyjnej walce o odzyskanie niepodległości Polski, prześladowania przez Urząd Bezpieczeństwa po wojnie oraz działania na rzecz przywracania pamięci i honoru żołnierzy AK w swojej działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy AK w latach 1989-2013 - w pełni przysługuje, jako jeden z ostatnich przedstawicieli 7 żyjących jeszcze akowców, na przyznanie zaszczytnego tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego”.
Już jako młody chłopiec w 1937 roku należał do organizacji młodzików „Orlęta” przy Związku Strzeleckim
w Libiążu. Później działał w latach 1940-1945 w konspiracji pod pseudonim: „Mały”, „Heniek” pełniąc funkcję łącznika placówki ZWZ-AK w Libiążu do obwodu Chrzanów. Był zaangażowany wraz z rodzicami w przechowywanie lotników brytyjskich i ich przerzut do Generalnej Guberni oraz roznoszenie podziemnej prasy w ramach ruchu oporu, a także żywności i lekarstw dla więźniów libiąskiego oddziału obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Po wojnie w latach 1945-49 należał do ZHP za co był represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa (przesłuchania, rewizje, zakaz przyjęcia na studia medyczne). Ukończył jednak w 1956 roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach po czym od 1957 do 1991 pracował w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie na stanowiskach ekonomicznych, a ostatnie dwa lata jako dyrektor naczelny. W latach 1957-69 był równocześnie nauczycielem ekonomiki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Chrzanowie. Od 1948 do 1991 roku działał w lotnictwie sportowym w aeroklubie libiąskim oraz śląskim. W latach 1989-90 był członkiem „Solidarności”. W październiku 1989 r. był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy AK w Chrzanowie. Od początku powstania Związku do 2001 roku był wiceprezesem, a od tej daty do dziś prezesem chrzanowskiego oddziału.


Przez 24 lata działalności Henryk Pawela inicjował i współdziałał wraz z innymi „akowcami” w podjęciu szeregu działań mających na celu upamiętnienie heroicznej walki żołnierzy AK o niepodległość Ojczyzny. Przejawiało się to w ufundowaniu i wmurowaniu tablic pamiątkowych: Libiąż-kościół (1986), Chrzanów SP 8 (1990), Chrzanów – kościół św. Mikołaja (1992) i kościół MB Ostrobramskiej (1994), SP Grojec (1996), Bór Biskupi-kościół (1999), SP Regulice (2005).

 

Dzięki jego działaniom i Związku w tym czasie nadano szkołom: SP nr 10 w Chrzanowie imię Armii Krajowej, SP w Grojcu i SP nr 8 w Chrzanowie im. Szarych Szeregów. Przez wszystkie te lata po odzyskaniu niepodległości Henryk Pawela wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i religijnych oraz w spotkaniach z młodzieżą szkół podopiecznych przybliżając im bohaterską walkę żołnierzy AK w czasie okupacji i po wojnie.


Mimo 82 lat życia Henryk Pawela jest człowiekiem pełnym energii, pogody ducha i życzliwości innym ludziom.