Irena Piątek

DNIA  27 WRZEŚNIA 2017 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:

ZASŁUŻONA DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE  WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 29.11.2017 R.

 

IRENA PIĄTEK   

( UR. 1944 R.)

 

            Urodziła  się w Stan Georgen w Niemczech, gdzie jej rodzice zostali wywiezieni na przymusowe roboty. Do Polski wróciła z rodziną w 1946 r. i zamieszkała w Trzebini. Ukończyła Szkołę Podstawą nr 2 w Trzebini, a następnie technikum gastronomiczne w Krakowie. Druhna harcmistrzyni Irena Piątek swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 1957 r.  W ciągu swego życia harcerskiego, w sumie 60 lat, nieprzerwanie była związana z organizacją ZHP w Trzebini. Pełniła wszystkie funkcje -  począwszy od zastępowej aż do komendantki hufca. Zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie. W 1959 r. pełniła już funkcję drużynowej gromady zuchowej „Pracowite mrówki”, a od 1963 r. drużynowej drużyny harcerskiej „Watra”. Później w swojej pracy instruktorskiej pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji: była członkiem referatu harcerskiego, kwatermistrzem hufca, przewodniczącą kręgu instruktorskiego, sekretarzem Komisji Rewizyjnej Hufca, przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich. Od 1984 do 2007 roku była komendantką trzebińskiego hufca.  W latach 2008-2009 pełniła funkcję skarbnika hufca i zastępcy komendanta ds. organizacyjnych, a od 21.11.2009 r. do dnia dzisiejszego ponownie pełni funkcję komendantki hufca.

Po raz pierwszy wzięła udział w obozie harcerskim w 1957 r.  w Lipnicy Małej, a w 1959 roku uczestniczyła w obozie w Grzybowie koło Kołobrzegu, gdzie realizowane było zadanie pod nazwą Harcerska Służba Ziemiom Zachodnim.  W kolejnych latach uczestniczyła w wielu obozach jako harcerka i instruktorka między innymi w Rydzewie, Lipnicy Małej, Lubieszewie, Kokotku, w Łukęcinie.  Już jako komendantka organizowała obozowe akcje letnie najpierw w Ubliku na Mazurach (od 1985 r.) a później w Wiciach koło Darłowa (od 1996 r.) Była też organizatorką obozów zagranicznych, zimowisk, nieobozowych akcji letnich i zimowych, biwaków, rajdów, zlotów i innych imprez harcerskich.

 

W czasie swojej służby instruktorskiej  druhna Irena wyszkoliła wiele pokoleń instruktorów. Zawsze dbała o rozwój gromad zuchowych i drużyn harcerskich.  W 1985 r. ukończyła remont budynku, w którym mieści się Dom Harcerza. Zbudowała harcerską bazę obozową w Wiciach koło Darłowa, która pozwala na organizację bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego nad morzem dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Wspólnie z innymi instruktorami zorganizowała szereg dużych uroczystości, z których najważniejsze to:

- obchody 70-lecia i 80-lecia ZHP w Trzebini;  uroczystość nadania Hufcowi imienia ks. hm. Mariana Luzara; Zlot Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP z okazji Inauguracji Roku Harcerskiego w Młoszowej; obchody 70 rocznicy śmierci założyciela harcerstwa w Trzebini i patrona hufca ks. hm. Mariana Luzara;  uroczystość posadzenia „Dębów Pamięci” dla upamiętnienia mieszkańców naszego miasta zamordowanych w Katyniu i Charkowie; obchody 

- 100-lecia ZHP w Polsce – spotkanie pokoleń pod hasłem „Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina”; obchody 

- 100-lecia powstania pierwszej gromady zuchowej w Polsce.

 

            Współpracuje z wieloma szkołami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i zakładami pracy. Pozyskuje środki finansowe na realizację zadań statutowych i rozwój bazy obozowej. Cieszy się dużym uznaniem zarówno społeczeństwa Trzebini jak i władz harcerskich i samorządowych. W środowisku zuchów, harcerzy i instruktorów jest ceniona i darzona dużym zaufaniem. Była i jest wielkim autorytetem dla nich.

Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień państwowych, harcerskich i społecznych.

W 1988 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 2001 r. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez ZHP została uhonorowana:  Instruktorską odznaką Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej, Odznaką Za Zasługi dla Chorągwi Katowickiej, Złotą Odznaką za zasługi dla Chorągwi, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP,
Honorowym odznaczeniem 100-lecia Harcerstwa w Krakowie w stopniu złotym. W 2014 r. zdobyła tytuł „Super Tadek” w Plebiscycie na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej  „Tadek”. Ponadto otrzymała: Medal Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za zasługi dla pożarnictwa, Odznakę Za Zasługi dla Województwa Katowickiego, wyróżnienie Trzebińskiego Ruchu Społecznego „Niezależność” - „Adiunge Optimis” - promujące wybitne osobowości gminy Trzebinia, Nagrodę Społeczną im. Stanisława Pruszyńskiego za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Nagrodę Starosty Chrzanowskiego „Bonum Facere” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.

Harcerstwo dla druhny Ireny to sposób na życie, pasja, która wzbudza szacunek. W historii trzebińskiego harcerstwa zapisała piękną kartę. Dzięki jej staraniom hufiec ma Dom Harcerza i własną bazę obozową w Wiciach. Wychowując w harcerstwie rozwija osobowość młodego człowieka. Stara się pracować równocześnie nad jego rozwojem duchowym, intelektualnym, społecznym i fizycznym, gdyż żadnej z tych sfer osobowości nie można rozwijać w oderwaniu od pozostałych.  Pełniąc służbę instruktorską realizuje nadrzędny cel Związku Harcerstwa Polskiego, którym jest zgodnie z zasadami skautingu przyczynianie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości jako jednostki, jako odpowiedzialni obywatele i jako członkowie wspólnot lokalnych, wspólnoty narodowej i międzynarodowej.

Jest zawsze tam gdzie dzieci i młodzież potrzebują pomocy, wsparcia, miłości. Człowiek wielkiego serca
– bezgranicznie oddana pracy harcerskiej. Wrażliwa na krzywdę. Swoją postawą w szczególny sposób daje przykład jak należy wcielać w życie harcerskie ideały – służby i braterstwa.