Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Irena Piątek

DNIA  27 WRZEŚNIA 2017 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:

ZASŁUŻONA DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE  WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 29.11.2017 R.

 

IRENA PIĄTEK   

( UR. 1944 R.)

 

            Urodziła  się w Stan Georgen w Niemczech, gdzie jej rodzice zostali wywiezieni na przymusowe roboty. Do Polski wróciła z rodziną w 1946 r. i zamieszkała w Trzebini. Ukończyła Szkołę Podstawą nr 2 w Trzebini, a następnie technikum gastronomiczne w Krakowie. Druhna harcmistrzyni Irena Piątek swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 1957 r.  W ciągu swego życia harcerskiego, w sumie 60 lat, nieprzerwanie była związana z organizacją ZHP w Trzebini. Pełniła wszystkie funkcje -  począwszy od zastępowej aż do komendantki hufca. Zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie. W 1959 r. pełniła już funkcję drużynowej gromady zuchowej „Pracowite mrówki”, a od 1963 r. drużynowej drużyny harcerskiej „Watra”. Później w swojej pracy instruktorskiej pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji: była członkiem referatu harcerskiego, kwatermistrzem hufca, przewodniczącą kręgu instruktorskiego, sekretarzem Komisji Rewizyjnej Hufca, przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich. Od 1984 do 2007 roku była komendantką trzebińskiego hufca.  W latach 2008-2009 pełniła funkcję skarbnika hufca i zastępcy komendanta ds. organizacyjnych, a od 21.11.2009 r. do dnia dzisiejszego ponownie pełni funkcję komendantki hufca.

Po raz pierwszy wzięła udział w obozie harcerskim w 1957 r.  w Lipnicy Małej, a w 1959 roku uczestniczyła w obozie w Grzybowie koło Kołobrzegu, gdzie realizowane było zadanie pod nazwą Harcerska Służba Ziemiom Zachodnim.  W kolejnych latach uczestniczyła w wielu obozach jako harcerka i instruktorka między innymi w Rydzewie, Lipnicy Małej, Lubieszewie, Kokotku, w Łukęcinie.  Już jako komendantka organizowała obozowe akcje letnie najpierw w Ubliku na Mazurach (od 1985 r.) a później w Wiciach koło Darłowa (od 1996 r.) Była też organizatorką obozów zagranicznych, zimowisk, nieobozowych akcji letnich i zimowych, biwaków, rajdów, zlotów i innych imprez harcerskich.

 

W czasie swojej służby instruktorskiej  druhna Irena wyszkoliła wiele pokoleń instruktorów. Zawsze dbała o rozwój gromad zuchowych i drużyn harcerskich.  W 1985 r. ukończyła remont budynku, w którym mieści się Dom Harcerza. Zbudowała harcerską bazę obozową w Wiciach koło Darłowa, która pozwala na organizację bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego nad morzem dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Wspólnie z innymi instruktorami zorganizowała szereg dużych uroczystości, z których najważniejsze to:

- obchody 70-lecia i 80-lecia ZHP w Trzebini;  uroczystość nadania Hufcowi imienia ks. hm. Mariana Luzara; Zlot Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP z okazji Inauguracji Roku Harcerskiego w Młoszowej; obchody 70 rocznicy śmierci założyciela harcerstwa w Trzebini i patrona hufca ks. hm. Mariana Luzara;  uroczystość posadzenia „Dębów Pamięci” dla upamiętnienia mieszkańców naszego miasta zamordowanych w Katyniu i Charkowie; obchody 

- 100-lecia ZHP w Polsce – spotkanie pokoleń pod hasłem „Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina”; obchody 

- 100-lecia powstania pierwszej gromady zuchowej w Polsce.

 

            Współpracuje z wieloma szkołami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i zakładami pracy. Pozyskuje środki finansowe na realizację zadań statutowych i rozwój bazy obozowej. Cieszy się dużym uznaniem zarówno społeczeństwa Trzebini jak i władz harcerskich i samorządowych. W środowisku zuchów, harcerzy i instruktorów jest ceniona i darzona dużym zaufaniem. Była i jest wielkim autorytetem dla nich.

Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień państwowych, harcerskich i społecznych.

W 1988 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 2001 r. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez ZHP została uhonorowana:  Instruktorską odznaką Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej, Odznaką Za Zasługi dla Chorągwi Katowickiej, Złotą Odznaką za zasługi dla Chorągwi, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP,
Honorowym odznaczeniem 100-lecia Harcerstwa w Krakowie w stopniu złotym. W 2014 r. zdobyła tytuł „Super Tadek” w Plebiscycie na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej  „Tadek”. Ponadto otrzymała: Medal Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za zasługi dla pożarnictwa, Odznakę Za Zasługi dla Województwa Katowickiego, wyróżnienie Trzebińskiego Ruchu Społecznego „Niezależność” - „Adiunge Optimis” - promujące wybitne osobowości gminy Trzebinia, Nagrodę Społeczną im. Stanisława Pruszyńskiego za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Nagrodę Starosty Chrzanowskiego „Bonum Facere” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.

Harcerstwo dla druhny Ireny to sposób na życie, pasja, która wzbudza szacunek. W historii trzebińskiego harcerstwa zapisała piękną kartę. Dzięki jej staraniom hufiec ma Dom Harcerza i własną bazę obozową w Wiciach. Wychowując w harcerstwie rozwija osobowość młodego człowieka. Stara się pracować równocześnie nad jego rozwojem duchowym, intelektualnym, społecznym i fizycznym, gdyż żadnej z tych sfer osobowości nie można rozwijać w oderwaniu od pozostałych.  Pełniąc służbę instruktorską realizuje nadrzędny cel Związku Harcerstwa Polskiego, którym jest zgodnie z zasadami skautingu przyczynianie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości jako jednostki, jako odpowiedzialni obywatele i jako członkowie wspólnot lokalnych, wspólnoty narodowej i międzynarodowej.

Jest zawsze tam gdzie dzieci i młodzież potrzebują pomocy, wsparcia, miłości. Człowiek wielkiego serca
– bezgranicznie oddana pracy harcerskiej. Wrażliwa na krzywdę. Swoją postawą w szczególny sposób daje przykład jak należy wcielać w życie harcerskie ideały – służby i braterstwa.