Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jan Kozub

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Jana Kozuba

JAN KOZUB
(UR.1930R.)

Pan Jan Kozub po ukończeniu chrzanowskiego gimnazjum, kontynuując młodzieńcze pasje rozpoczyna naukę w krakowskim liceum budowlanym. W 1951 r. kierowany talentem wybiera Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej, którą kończy 1957 r. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów Bud. Komunalnego w Katowicach w charakterze głównego projektanta Parku Kultury i Wypoczynku Gliwice-Zabrze. Pracował tam do 1967 r. Po wygraniu konkursu na urbanistę powiatowego w 1957 r., od 1 stycznia 1985 r. rozpoczął pracę na stanowisku w Wydziale Architektury PPRN w Chrzanowie i pełnił tę funkcję przez 5 lat. W 1962 r. został architektem powiatowym do 1975 r. do czasu rozwiązania powiatów. Wiele wysiłku włożył w organizacje Wydziału BUA i powołania Zespołu Urbanistycznego i ZUP. Dużą wagę przywiązywał do szkolenia rzemieślników.

 

W 1985 r. uzyskał stopień doktora, a w 2002 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki – architektury wsi. W jego dorobku naukowym znajdujemy: 24 opracowania projektów architektonicznych obiektów użyteczności publicznej; 18 opracowań projektów i planów zagospodarowania; 9 udziałów w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Ponad 30 projektów domów indywidualnych jednorodzinnych o wybitnej architekturze w naszym powiecie. A także 36 publikacji i opracowań naukowych o szerokiej tematyce związanej z jego działalnością.


Pan Jan Kozub pracował przy organizacji Muzeum w Chrzanowie szczególnie przy adaptacji lamusa dworskiego na te cele. Dzięki wykonanej inwentaryzacji fotograficznej chałup, materiał ten stał się podwaliną i jego osobistym wkładem do powołania Skansenu Górnej Doliny Wisły w Lipowcu w oparciu o zamek biskupi. Był również współorganizatorem Zespołu Usług projektowych w Chrzanowie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej.


Trudno pominąć tutaj duże osiągnięcia i pasję fotograficzno-etnograficzną stanowiącą wizualną historię naszego regionu. Dokumentacja i projekty powstające w pracowniach architektoniczno - urbanistycznych kierowanych przez „młodszego architekta”, realizowana w minionym półwieczu przez budowlanych, to dzisiejsze krajobrazy naszej Ziemi Chrzanowskiej. Należy wspomnieć o wielkiej pracy dydaktycznej Pana Jana Kozuba na Politechnice Krakowskiej w klatach 1975-2002, gdzie kształcił nowych inżynierów – architektów. Dzisiaj jest wykładowcą Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Za wzorową pracę zawodową i aktywność społeczno-obywatelską został odznaczony m.in. „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”; „Złotym Krzyż Zasługi”.


Pan Jan Kozub za wieloletnią pracę i aktywność społeczną służącą rozwojowi naszego powiatu zasłużył sobie na nasze uznanie i nadanie mu honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.