Jan Kozub

DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Jana Kozuba

JAN KOZUB
(UR.1930R.)

Pan Jan Kozub po ukończeniu chrzanowskiego gimnazjum, kontynuując młodzieńcze pasje rozpoczyna naukę w krakowskim liceum budowlanym. W 1951 r. kierowany talentem wybiera Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej, którą kończy 1957 r. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów Bud. Komunalnego w Katowicach w charakterze głównego projektanta Parku Kultury i Wypoczynku Gliwice-Zabrze. Pracował tam do 1967 r. Po wygraniu konkursu na urbanistę powiatowego w 1957 r., od 1 stycznia 1985 r. rozpoczął pracę na stanowisku w Wydziale Architektury PPRN w Chrzanowie i pełnił tę funkcję przez 5 lat. W 1962 r. został architektem powiatowym do 1975 r. do czasu rozwiązania powiatów. Wiele wysiłku włożył w organizacje Wydziału BUA i powołania Zespołu Urbanistycznego i ZUP. Dużą wagę przywiązywał do szkolenia rzemieślników.

 

W 1985 r. uzyskał stopień doktora, a w 2002 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki – architektury wsi. W jego dorobku naukowym znajdujemy: 24 opracowania projektów architektonicznych obiektów użyteczności publicznej; 18 opracowań projektów i planów zagospodarowania; 9 udziałów w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Ponad 30 projektów domów indywidualnych jednorodzinnych o wybitnej architekturze w naszym powiecie. A także 36 publikacji i opracowań naukowych o szerokiej tematyce związanej z jego działalnością.


Pan Jan Kozub pracował przy organizacji Muzeum w Chrzanowie szczególnie przy adaptacji lamusa dworskiego na te cele. Dzięki wykonanej inwentaryzacji fotograficznej chałup, materiał ten stał się podwaliną i jego osobistym wkładem do powołania Skansenu Górnej Doliny Wisły w Lipowcu w oparciu o zamek biskupi. Był również współorganizatorem Zespołu Usług projektowych w Chrzanowie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej.


Trudno pominąć tutaj duże osiągnięcia i pasję fotograficzno-etnograficzną stanowiącą wizualną historię naszego regionu. Dokumentacja i projekty powstające w pracowniach architektoniczno - urbanistycznych kierowanych przez „młodszego architekta”, realizowana w minionym półwieczu przez budowlanych, to dzisiejsze krajobrazy naszej Ziemi Chrzanowskiej. Należy wspomnieć o wielkiej pracy dydaktycznej Pana Jana Kozuba na Politechnice Krakowskiej w klatach 1975-2002, gdzie kształcił nowych inżynierów – architektów. Dzisiaj jest wykładowcą Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Za wzorową pracę zawodową i aktywność społeczno-obywatelską został odznaczony m.in. „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”; „Złotym Krzyż Zasługi”.


Pan Jan Kozub za wieloletnią pracę i aktywność społeczną służącą rozwojowi naszego powiatu zasłużył sobie na nasze uznanie i nadanie mu honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.