Józef Domagała

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Józefa Domagały

JÓZEF DOMAGAŁA
( UR. 1921 R.)

Pan Józef Domagała pochodzi z rolniczej rodziny osiadłej w Wygiełzowie. Jest wychowankiem chrzanowskiego liceum, w którym zdał maturę w maju 1939r., a w sierpniu został objęty powszechną mobilizacją. Po wyzwoleniu podjął pracę w Państwowej Fabryce Obrabiarek we Wrocławiu. W tym zakładzie pracował do 1952r. Od roku 1952 – 1954 pracował w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Porębie koło Zawiercia. W 1954r. podjął prace w Zakładzie Obróbki Metali Politechniki Wrocławskiej. Wówczas rozpoczął studia wieczorowe na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Ze względów rodzinnych powrócił w 1957r. do rodzinnego Wygiełzowa i podjął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie. W 1959r. awansował na stanowisko Przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, a w 1964r. został Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1974r. objął funkcję Naczelnika Powiatu Chrzanowskiego, którą piastował do połowy 1975r. czyli do momentu likwidacji powiatów w ramach reformy administracyjnej kraju. W ostatnich latach swojej aktywności zawodowej, czyli od 1975r. do 1981 r. był Dyrektorem Wydziału Gospodarki Terenowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W trakcie całego okresu pracy w administracji państwowej był odpowiedzialny za realizację inwestycji państwowych i terenowych na terenie powiatu. W ramach nadzoru administracji publicznej nad inwestycjami koordynował realizację tak znaczących inwestycji przemysłowych jak: budowa nowego zakładu wydobywczo-przetwórczego pn. Zakłady Górnicze „Trzebionka”, budowa podziemnej magistrali węglowej z KWK „Siersza” do Elektrowni „Siersza”, budowa drugiego zakładu wydobywczego KWK „Janina” pn. „Upadowa” później nazwanego KWK „Janina II”, rozbudowa kamieniołomów w Czatkowicach i w Zalesiu, budowa zakładów Mięsnych i Chłodni Składowej w Chrzanowie.
W zakresie budownictwa wielorodzinnego mieszkaniowego koordynował budowy: Osiedla Północ w Chrzanowie, Osiedla Południe w Chrzanowie, Osiedla Flagówka w Libiążu, Osiedla Chemików w Alwerni.

 

Pan Józef Domagała ma również swój osobisty i niepodważalny udział w rozpoczęciu budowy szpitala w Chrzanowie. Z jego inicjatywy i przy jego bezpośrednim zaangażowaniu w proces inwestycyjny wybudowano: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Halę Widowiskowo-Sportową w Chrzanowie, utworzono skansen w Wygiełzowie, rozpoczęto budowę grupowej oczyszczalni ścieków dla Trzebini i Chrzanowa, wybudowano nową siedzibę dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Stacji Pogotowia Ratunkowego, a także uruchomiono nowy przystanek kolejowy pn. Chrzanów Śródmieście.
Lista zrealizowanych przedsięwzięć jest znacznie dłuższa i obejmuje cały szereg mniejszych inwestycji, lecz wcale nie mniej ważnych ze społecznego punktu widzenia, a przy tym realizowanych bardzo często przy pomocy mieszkańców.
Za wzorowa pracę zawodową i aktywność społeczno-obywatelską został odznaczony: „Srebrną Odznaką Odbudowy Warszawy” w 1964, „Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury” w 1972, „Złotym Medalem Zasługi Dla Pożarnictwa” w 1972, „Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski”. W dniu 28.11.2003 r. otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Babice”.
Pan Józef Domagała ze względu na swoją wieloletnią pracę i aktywność społeczną służącą rozwojowi społeczno-gospodarczemu dla naszego powiatu zasłużył sobie na nasze uznanie i nadanie mu honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.