Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Józef Domagała

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Józefa Domagały

JÓZEF DOMAGAŁA
( UR. 1921 R.)

Pan Józef Domagała pochodzi z rolniczej rodziny osiadłej w Wygiełzowie. Jest wychowankiem chrzanowskiego liceum, w którym zdał maturę w maju 1939r., a w sierpniu został objęty powszechną mobilizacją. Po wyzwoleniu podjął pracę w Państwowej Fabryce Obrabiarek we Wrocławiu. W tym zakładzie pracował do 1952r. Od roku 1952 – 1954 pracował w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Porębie koło Zawiercia. W 1954r. podjął prace w Zakładzie Obróbki Metali Politechniki Wrocławskiej. Wówczas rozpoczął studia wieczorowe na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Ze względów rodzinnych powrócił w 1957r. do rodzinnego Wygiełzowa i podjął pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie. W 1959r. awansował na stanowisko Przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, a w 1964r. został Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1974r. objął funkcję Naczelnika Powiatu Chrzanowskiego, którą piastował do połowy 1975r. czyli do momentu likwidacji powiatów w ramach reformy administracyjnej kraju. W ostatnich latach swojej aktywności zawodowej, czyli od 1975r. do 1981 r. był Dyrektorem Wydziału Gospodarki Terenowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W trakcie całego okresu pracy w administracji państwowej był odpowiedzialny za realizację inwestycji państwowych i terenowych na terenie powiatu. W ramach nadzoru administracji publicznej nad inwestycjami koordynował realizację tak znaczących inwestycji przemysłowych jak: budowa nowego zakładu wydobywczo-przetwórczego pn. Zakłady Górnicze „Trzebionka”, budowa podziemnej magistrali węglowej z KWK „Siersza” do Elektrowni „Siersza”, budowa drugiego zakładu wydobywczego KWK „Janina” pn. „Upadowa” później nazwanego KWK „Janina II”, rozbudowa kamieniołomów w Czatkowicach i w Zalesiu, budowa zakładów Mięsnych i Chłodni Składowej w Chrzanowie.
W zakresie budownictwa wielorodzinnego mieszkaniowego koordynował budowy: Osiedla Północ w Chrzanowie, Osiedla Południe w Chrzanowie, Osiedla Flagówka w Libiążu, Osiedla Chemików w Alwerni.

 

Pan Józef Domagała ma również swój osobisty i niepodważalny udział w rozpoczęciu budowy szpitala w Chrzanowie. Z jego inicjatywy i przy jego bezpośrednim zaangażowaniu w proces inwestycyjny wybudowano: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Halę Widowiskowo-Sportową w Chrzanowie, utworzono skansen w Wygiełzowie, rozpoczęto budowę grupowej oczyszczalni ścieków dla Trzebini i Chrzanowa, wybudowano nową siedzibę dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Stacji Pogotowia Ratunkowego, a także uruchomiono nowy przystanek kolejowy pn. Chrzanów Śródmieście.
Lista zrealizowanych przedsięwzięć jest znacznie dłuższa i obejmuje cały szereg mniejszych inwestycji, lecz wcale nie mniej ważnych ze społecznego punktu widzenia, a przy tym realizowanych bardzo często przy pomocy mieszkańców.
Za wzorowa pracę zawodową i aktywność społeczno-obywatelską został odznaczony: „Srebrną Odznaką Odbudowy Warszawy” w 1964, „Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury” w 1972, „Złotym Medalem Zasługi Dla Pożarnictwa” w 1972, „Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski”. W dniu 28.11.2003 r. otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Babice”.
Pan Józef Domagała ze względu na swoją wieloletnią pracę i aktywność społeczną służącą rozwojowi społeczno-gospodarczemu dla naszego powiatu zasłużył sobie na nasze uznanie i nadanie mu honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.