Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

KSIĄDZ PRAŁAT WOJCIECH BRYJA

DNIA  27 WRZEŚNIA 2017 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:

ZASŁUŻONA DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE  WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 29.11.2017 R.

KSIĄDZ PRAŁAT WOJCIECH BRYJA
( UR. 1945 R.)


Urodził się w Waksmundzie na Podhalu. Po maturze – w roku 1962 wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie, po ukończeniu którego - 7.04.1968 r. w Katedrze na Wawelu przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Karola Wojtyły.  Z ziemią chrzanowską związany jest od 1971 roku, gdy został wikariuszem parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie, gdzie dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, organizator i katecheta. Podczas rocznej nieobecności ówczesnego proboszcza – ks. Lisewskiego z poświęceniem kierował tamtejszą parafią.
Z Płazy – 19 kwietnia 1977 r. ks. Wojciech Bryja został skierowany przez metropolitę krakowskiego ks. kardynała Karola Wojtyłę do Chrzanowa, gdzie pełnił do 15 lutego1986 r. posługę wikariusza parafii św. Mikołaja. Tutaj w początkach lat osiemdziesiątych uczestniczył i pomagał przy budowie wznoszonej na Kątach kaplicy p.w. Miłosierdzi Bożego. W parafii Św. Mikołaja – już od 1975 roku podejmowane były starania o budowę nowego kościoła, gdyż rozrosła się ona do ilości około 28 000 mieszkańców. Przez lata władze głuche były na kierowane do nich prośby. Dopiero wybór Ojca św. Jana Pawła II i powstanie „Solidarności” zrodziło w mieszkańcach Chrzanowa nową nadzieję, więc ze wzmożoną gorliwości podjęli swe starania i otrzymali od władz w Katowicach pozwolenia na budowę nowego kościoła w Chrzanowie 7 pażdziernika1980 roku. Wezwanie parafii zostało zaproponowane przez ks. prałata Zbigniewa Mońkę, jako wdzięczność Bogu za pozwolenie na budowę kościoła otrzymane 7 października – w Święto Matki Bożej Różańcowej.
W dniu 12.03.1981 roku została zatwierdzona lokalizacja kościoła przy ul. Kusocińskiego, latem przystąpiono do grodzenia parceli,a pełne prace przygotowawcze rozpoczęto w 1983 roku, było to skompletowanie niezbędnego sprzętu technicznego, stali zbrojeniowej, budowy wiaty warsztatowej, budowa „zaplecza socjalnego”, które po Bożym Narodzeniu stało się kaplicą liturgiczną.
W tym okresie wszystkie te działania były prowadzone przez ks. Wojciecha Bryję wspólnie z ks. Zbigniewem Mońko proboszczem macierzystej parafii św. Mikołaja.

Ks. Wojciech Bryja – wikariusz parafii Św. Mikołaja został od dnia 28 czerwca 1984 do 15 lutego 1986 r. oddelegowany do budowy nowego kościoła MB Różańcowej na os. Północ w Chrzanowie i tworzenia nowej parafii. Ks. Wojciech zamieszkał na placu budowy, w starym domku przy ul. Piastowskiej 1 września 1984 r.. Pierwsza suma odpustowa została odprawiona na placu budowy, w prowizorycznej kaplicy w niedzielę 7 października 1984 r. o godz. 11.30. Dekretem ks. kardynała Franciszka Macharskiego z 11 lutego Ks. Wojciech Bryja został mianowany od 16 lutego 1986 r. pierwszym Proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej. Wsparciem dla nowego proboszcza i budowniczego nowej świątyni było też podniesienie ks. Wojciecha tym samym dekretem przez kardynała Macharskiego do godności kanonika (E.c. – ekspozytorium canonicale: kanonicze wyróżnienie). Budowa kościoła trwała równe 20 lat - kościół został konsekrowany w Roku Jubileuszowym przez J. Em. Ks. kard. Franciszka Macharskiego 14 października 2000 roku.
Wielkim charyzmatem księdza proboszcza Wojciecha Bryji jest otwartość na ludzi i ich potrzeby. Właśnie ta otwartość i życzliwość pozwoliły mu scementować mieszkańców nowopowstającej parafii we wspólnotę zaangażowaną w działalność parafii. Tylko dzięki temu otwarciu na człowieka i trosce o rozwój duchowy Parafian tworzenie Kościoła (nie tylko materialnego budynku) Matki Bożej Różańcowej odniosło sukces. Owocem pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Wojciecha Bryji są też wyświęceni po powołaniu nowej parafii księża wywodzący się z parafii MB Różańcowej kapłańskie i zakonne, a także działające liczne grupy i wspólnoty, które prężnie działają - w liczącej obecnie 12 196 mieszkańców , to: Akcja Katolicka i redagowane przez nią czasopismo: „Parafialnik” oraz prowadzona Biblioteka parafialna, Liczne Róże Różańcowe, Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ, Pomocnicy Matki Kościoła, Neokatechumenat, Służba liturgiczna, schola dziecięca, Zespół charytatywny, Wypożyczalnia sprzętu medycznego, działające na przełomie lat 80 i 90 duszpasterstwo Służby Zdrowia oraz działające w latach2001 – 2005 duszpasterstwo Nauczycieli, a 2006 – 2010 Duszpasterstwo Akademickie.
Ks. Wojciech Bryja pełnił również w tym czasie funkcje kościelne: był Wicedziekanem Dekanatu chrzanowskiego
w latach 1992 r. do 1997 r. W połowie lat dziewięćdziesiątych został dodatkowo kanonikiem R.M. co dawało mu prawo noszenia specjalnej sukni i peleryny. Dziekanem chrzanowskim był od 1997 do sierpnia 2011 r. Uhonorowaniem zasług duszpasterskich ks. Wojciecha Bryji było mianowanie Go kapelanem honorowym Ojca Świętego (prałatem) przez Ojca Świętego Benedykta XVI dnia 9 grudnia 2006 roku. Ze względu na długotrwałą chorobę w maju 2012 roku ks. Wojciech Bryja składa rezygnację z urzędu proboszcza, która został przyjęta z dniem 30 czerwca 2012 roku. Od tego czasu Ks. Prałat pozostaje na Plebanii parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie, nie mogąc fizycznie wspierać duszpasterstwa (pozostaje przykuty przez chorobę do łóżka) wspomaga przez modlitwę, troskę i życzliwą radę.


Kościół MB Różańcowej dzięki nowoczesnej bryle architektonicznej stał się ciekawym obiektem sakralnym w naszym mieście. Równie ważne jest bogate zaplecze gospodarczo-socjalne plebani pozwalające organizować różne spotkania, w minionych latach: Studium Apostolstwa Świeckich czy prowadzić przez lata działalność w użyczonych pomieszczeniach np. Hospicjum św. Józefa, a obecnie również grupie AA „Pokora”. Ksiądz Wojciech zawsze był przychylny takim działaniom i inicjatywom. Życzliwość, humor i charyzma zawsze zjednywały mu parafian, a zarazem mieszkańców Chrzanowa. Chrzanowianie doświadczyli też wiele pomocy od ks. Wojciecha. Wszyscy podziwiali też ks. proboszcza, który dbał o piękno otoczenia kościoła MB Różańcowej pielęgnując osobiście kwiaty i krzewy wokół niego. Również wszystkie ważne uroczystości w mieście, jak chociażby wystosowanie w 2002 r. zaproszenia do papieża do odwiedzenia ziemi chrzanowskiej czy msza św. na chrzanowskim Rynku w 2005 r. po śmierci Jana Pawła II, nie mogły obejść się bez udziału i zaangażowania dziekana Wojciecha Bryji.

Dowodem na przywiązanie i uznanie mieszkańców z parafii MB Różańcowej do swojego proboszcza są ostatnie lata i niespodziewana choroba księdza Wojciecha Bryji. Wszyscy parafianie bardzo martwili się wtedy i żarliwie modlili o powrót do zdrowia przebywającego w szpitalu kapłana i ta modlitwa trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Udowadniały to liczne odwiedziny w szpitalu i na plebani oraz radość z powracających częściowo sił i sprawności długoletniego proboszcza.

Ks. Prałat Wojciech Bryja niestety już nieżyjący laureat tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”
w szczególny sposób przyczynił się do materialnego, duchowego i społecznego rozwoju miasta i Gminy Chrzanów. Odcisnął na nim swoje pozytywne piętno. W pamięci chrzanowian pozostanie jako dobry, życzliwy człowiek oraz sprawny organizator i budowniczy ważnej w mieście świątyni. To kapłan darzony ogromnym szacunkiem i autorytetem zarówno przez parafian jak i przez mieszkańców Chrzanowa i ziemi chrzanowskiej.