Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Leon Pytlik

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Leona Pytlika

dr LEON PYTLIK
( 1919 r. - 2007r.) – CZŁOWIEK KIERUJĄCY SIĘ ZASADAMI ZAWARTYMI W SŁOWACH "BÓG – HONOR – OJCZYZNA"

W czasie okupacji aktywnie uczestniczył w ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny zdaje pomyślnie egzaminy i rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiując pracuje równocześnie w pogotowiu w Chrzanowie i Sosnowcu. Otwiera także przewód doktorski ukoronowaniem którego jest doktorat obroniony w 1951r.
Od 1964r.pełni funkcję Dyrektora Szpitala, a od 1971r.funkcję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, w strukturach którego funkcjonował szpital. W 1965r. wygrywa konkurs na stanowisko Ordynatora II Oddziału Chirurgicznego, którego to funkcję pełnił przez 25 lat – to jest do czasu przejścia na emeryturę.
Doktor Leon Pytlik zwracał szczególną uwagę na funkcjonowanie, rozbudowę i budowę nowych ośrodków zdrowia w powiecie chrzanowskim. Dzięki jego zaangażowaniu powstały nowe ośrodki zdrowia: w Płazie, Bolęcinie, Psarach i Byczynie. Chrzanów zawdzięcza mu również lokalizację Oddziału ZUS. Szczególną zasługą doktora Leona Pytlika było ogromne zaangażowanie się w powstanie nowego szpitala. Pod jego kierownictwem powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szpitala, potem Społeczny Komitet Budowy Nowego Szpitala. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi, a wśród nich i doktora Pytlika w Chrzanowie powstał Szpital z nowoczesną bazą, specjalistyczną aparaturą, wykwalifikowaną kadrą, zaliczany do najlepszych w województwie małopolskim. Pan doktor Pytlik przez cały czas pracy zawodowej był wierny zasadom przysięgi Hipokratesa, wpajając swoim współpracownikom i podwładnym sumienność, dokładność, uczciwość i bezinteresowność.
Nadanie mu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego” jest skromnym dowodem wdzięczności i uznania całej społeczności Ziemi Chrzanowskiej.