Leon Pytlik

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Leona Pytlika

dr LEON PYTLIK
( 1919 r. - 2007r.) – CZŁOWIEK KIERUJĄCY SIĘ ZASADAMI ZAWARTYMI W SŁOWACH "BÓG – HONOR – OJCZYZNA"

W czasie okupacji aktywnie uczestniczył w ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny zdaje pomyślnie egzaminy i rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiując pracuje równocześnie w pogotowiu w Chrzanowie i Sosnowcu. Otwiera także przewód doktorski ukoronowaniem którego jest doktorat obroniony w 1951r.
Od 1964r.pełni funkcję Dyrektora Szpitala, a od 1971r.funkcję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, w strukturach którego funkcjonował szpital. W 1965r. wygrywa konkurs na stanowisko Ordynatora II Oddziału Chirurgicznego, którego to funkcję pełnił przez 25 lat – to jest do czasu przejścia na emeryturę.
Doktor Leon Pytlik zwracał szczególną uwagę na funkcjonowanie, rozbudowę i budowę nowych ośrodków zdrowia w powiecie chrzanowskim. Dzięki jego zaangażowaniu powstały nowe ośrodki zdrowia: w Płazie, Bolęcinie, Psarach i Byczynie. Chrzanów zawdzięcza mu również lokalizację Oddziału ZUS. Szczególną zasługą doktora Leona Pytlika było ogromne zaangażowanie się w powstanie nowego szpitala. Pod jego kierownictwem powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szpitala, potem Społeczny Komitet Budowy Nowego Szpitala. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi, a wśród nich i doktora Pytlika w Chrzanowie powstał Szpital z nowoczesną bazą, specjalistyczną aparaturą, wykwalifikowaną kadrą, zaliczany do najlepszych w województwie małopolskim. Pan doktor Pytlik przez cały czas pracy zawodowej był wierny zasadom przysięgi Hipokratesa, wpajając swoim współpracownikom i podwładnym sumienność, dokładność, uczciwość i bezinteresowność.
Nadanie mu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego” jest skromnym dowodem wdzięczności i uznania całej społeczności Ziemi Chrzanowskiej.