Lucyna Szubel

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Lucyny Szubel
Uroczyste wręczenie tytułu nastąpiło 25 listopada 2009r.

LUCYNA SZUBEL
( UR. 1932 R.)

Lucyna Szubel jest znaną, chrzanowską poetką, autorką prozy poetyckiej, artykułów publicystyczno- kulturalnych i recenzenckich. Jest też współzałożycielką Grupy Twórczej „Cumulus" w Chrzanowie. Od dziesiątków lat związana jest z Chrzanowem, ale swoje korzenie wywodzi ze Starachowic, z malowniczej ziemi świętokrzyskiej.
Debiutowała w 1967 r. Od tamtej chwili ogłosiła drukiem setki wierszy i miniatur prozą w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Kanadzie, Anglii, Szwajcarii). Jej wiersze dla dzieci wykorzystywane są w podręcznikach szkolnych dla szkół podstawowych.

 

Całokształt Jej twórczości posłużył wielokrotnie za temat prac magisterskich i doktorskich /Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski/. Wizerunek poetycki Lucyny Szubel znalazł się w Księdze Myśli Ludzi Wielkiego Serca i Talentu wydanej w Warszawie w 2003 r. Jest laureatką ponad 40 konkursów literackich ogólnopolskich i regionalnych.

 

Jej wiersze można było wielokrotnie usłyszeć w Polskim Radiu Kraków, Katowice, Warszawa oraz w rozgłośniach radiowych w Stanach Zjednoczonych /Detroit i Livonni/. Lucyna Szubel wydała 18 zbiorów poetyckich, a w 48 antologiach publikowano jej wiersze. Opracowała i opatrzyła wstępem 18 zbiorów poetyckich. Scenariusz jej jasełek kilkakrotnie był wykorzystywany do przedstawień w kraju i zagranicą, a do kilkunastu wierszy skomponowano muzykę.

 

Kilka tomików chrzanowskiej autorki przetłumaczono na j. ukraiński, rosyjski, niemiecki i łaciński. Niektóre wiersze ukazały się także Braile,m. Lucyna Szubel pracę literacką łączy z działalnością kulturalną. Współpracuje z instytucjami kultury, placówkami oświaty oraz parafiami z miasta, gminy i Powiatu Chrzanowskiego. Ma za sobą dziesiątki spotkań autorskich w kraju i zagranicą. Jest członkiem Społecznej Rady Kultury w Chrzanowie i Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie.
W roku 1986 Pani Lucyna Szubel za całokształt działalności twórczej została uhonorowana Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, została też nagrodzona i wyróżniona przez Ministra Kultury Dyplomem Honorowym na okoliczność 20-lecia pracy literackiej i działalności kulturotwórczej. W roku 2007 z okazji Jubileuszu 40-lecia otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Nagrodę Specjalną i List Gratulacyjny. Otrzymała również medale:

  • Burmistrza Chrzanowa za Zasługi dla Miasta i Ziemi Chrzanowskiej;
  • oraz za Zasługi dla Żywca i Bielsko-Białej.

 

Znany poeta, prozaik i krytyk literacki Zdzisław Łączkowski napisał: „Wiersze L. Szubel „zszywane" są zawsze „jedwabną" nitką metafizyki. Świadczą o nieprzeciętnej dojrzałości artystycznej - o dojrzałej indywidualności, ale również o tym, że poza sercem, niebagatelny w każdej dziedzinie sztuki jest i umysł (...). Autorka jest oryginalna w tym, co mówi. Jej świat - to świat nade wszystko dobra i miłości".