Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Lucyna Szubel

DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Lucyny Szubel
Uroczyste wręczenie tytułu nastąpiło 25 listopada 2009r.

LUCYNA SZUBEL
( UR. 1932 R.)

Lucyna Szubel jest znaną, chrzanowską poetką, autorką prozy poetyckiej, artykułów publicystyczno- kulturalnych i recenzenckich. Jest też współzałożycielką Grupy Twórczej „Cumulus" w Chrzanowie. Od dziesiątków lat związana jest z Chrzanowem, ale swoje korzenie wywodzi ze Starachowic, z malowniczej ziemi świętokrzyskiej.
Debiutowała w 1967 r. Od tamtej chwili ogłosiła drukiem setki wierszy i miniatur prozą w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Kanadzie, Anglii, Szwajcarii). Jej wiersze dla dzieci wykorzystywane są w podręcznikach szkolnych dla szkół podstawowych.

 

Całokształt Jej twórczości posłużył wielokrotnie za temat prac magisterskich i doktorskich /Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski/. Wizerunek poetycki Lucyny Szubel znalazł się w Księdze Myśli Ludzi Wielkiego Serca i Talentu wydanej w Warszawie w 2003 r. Jest laureatką ponad 40 konkursów literackich ogólnopolskich i regionalnych.

 

Jej wiersze można było wielokrotnie usłyszeć w Polskim Radiu Kraków, Katowice, Warszawa oraz w rozgłośniach radiowych w Stanach Zjednoczonych /Detroit i Livonni/. Lucyna Szubel wydała 18 zbiorów poetyckich, a w 48 antologiach publikowano jej wiersze. Opracowała i opatrzyła wstępem 18 zbiorów poetyckich. Scenariusz jej jasełek kilkakrotnie był wykorzystywany do przedstawień w kraju i zagranicą, a do kilkunastu wierszy skomponowano muzykę.

 

Kilka tomików chrzanowskiej autorki przetłumaczono na j. ukraiński, rosyjski, niemiecki i łaciński. Niektóre wiersze ukazały się także Braile,m. Lucyna Szubel pracę literacką łączy z działalnością kulturalną. Współpracuje z instytucjami kultury, placówkami oświaty oraz parafiami z miasta, gminy i Powiatu Chrzanowskiego. Ma za sobą dziesiątki spotkań autorskich w kraju i zagranicą. Jest członkiem Społecznej Rady Kultury w Chrzanowie i Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie.
W roku 1986 Pani Lucyna Szubel za całokształt działalności twórczej została uhonorowana Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, została też nagrodzona i wyróżniona przez Ministra Kultury Dyplomem Honorowym na okoliczność 20-lecia pracy literackiej i działalności kulturotwórczej. W roku 2007 z okazji Jubileuszu 40-lecia otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Nagrodę Specjalną i List Gratulacyjny. Otrzymała również medale:

  • Burmistrza Chrzanowa za Zasługi dla Miasta i Ziemi Chrzanowskiej;
  • oraz za Zasługi dla Żywca i Bielsko-Białej.

 

Znany poeta, prozaik i krytyk literacki Zdzisław Łączkowski napisał: „Wiersze L. Szubel „zszywane" są zawsze „jedwabną" nitką metafizyki. Świadczą o nieprzeciętnej dojrzałości artystycznej - o dojrzałej indywidualności, ale również o tym, że poza sercem, niebagatelny w każdej dziedzinie sztuki jest i umysł (...). Autorka jest oryginalna w tym, co mówi. Jej świat - to świat nade wszystko dobra i miłości".