Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Mariusz Dąbek

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO PANU MARIUSZOWI DĄBKOWI.

MARIUSZ DĄBEK
( UR. 1971 R.)

Nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Policji w Krakowie - urodził się w Chrzanowie. Szkołę średnią ukończył w Olkuszu. Było to Technikum Mechaniczne. Po maturze, w sierpniu 1991 roku rozpoczął służbę w chrzanowskiej Policji, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze. Od początku dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, pracowity, zdyscyplinowany i koleżeński.
W 1999 roku rozpoczął służbę w Krakowie, gdzie pracował w Komendzie Miejskiej Policji, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zajmując stanowiska kierownicze. Kierował jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego: w 1991 – pion dochodzeniowo-śledczy Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie; w 1994 – sekcja ds. przestępczości gospodarczej Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie; w 1999 – sekcja ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie; w 2000 – wydział ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; w 2004 – naczelnik sztabu policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12 lutego 2007 objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a od 12 lutego 2012 pełni funkcję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji.
Wszechstronne przygotowanie ogólne i zawodowe pozwoliło mu na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników
w służbie.Jako Małopolski Komendant Wojewódzki Policji inicjował i organizował działania, mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie województwa małopolskiego i powiatu chrzanowskiego. Podjął szeroko rozumiane działania na rzecz współpracy z organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa, w tym w szczególności dla powiatu chrzanowskiego.

 

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców został odznaczony:

  • Brązowym Medalem "Za Długoletnią Służbę";
  • Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant";
  • Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej";
  • Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju";
  • Medalem XX-lecia NSZZ Policjantów.Mariusz Dąbek swoją przykładną służbą na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w pełni zasłużył na przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego (…)