Mariusz Dąbek

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO PANU MARIUSZOWI DĄBKOWI.

MARIUSZ DĄBEK
( UR. 1971 R.)

Nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Policji w Krakowie - urodził się w Chrzanowie. Szkołę średnią ukończył w Olkuszu. Było to Technikum Mechaniczne. Po maturze, w sierpniu 1991 roku rozpoczął służbę w chrzanowskiej Policji, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze. Od początku dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, pracowity, zdyscyplinowany i koleżeński.
W 1999 roku rozpoczął służbę w Krakowie, gdzie pracował w Komendzie Miejskiej Policji, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zajmując stanowiska kierownicze. Kierował jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego: w 1991 – pion dochodzeniowo-śledczy Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie; w 1994 – sekcja ds. przestępczości gospodarczej Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie; w 1999 – sekcja ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie; w 2000 – wydział ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; w 2004 – naczelnik sztabu policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12 lutego 2007 objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a od 12 lutego 2012 pełni funkcję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji.
Wszechstronne przygotowanie ogólne i zawodowe pozwoliło mu na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników
w służbie.Jako Małopolski Komendant Wojewódzki Policji inicjował i organizował działania, mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie województwa małopolskiego i powiatu chrzanowskiego. Podjął szeroko rozumiane działania na rzecz współpracy z organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa, w tym w szczególności dla powiatu chrzanowskiego.

 

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców został odznaczony:

  • Brązowym Medalem "Za Długoletnią Służbę";
  • Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant";
  • Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej";
  • Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju";
  • Medalem XX-lecia NSZZ Policjantów.Mariusz Dąbek swoją przykładną służbą na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w pełni zasłużył na przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego (…)