Mieczysław Potejko

MIECZYSŁAW POTEJKO
( UR. 1956 R.)

Urodził się w Wilnie. Do Polski z terenów Wileńszczyzny wraz z rodziną, w ramach repatriacji przyjechał w roku 1958 i zamieszkał w Chrzanowie. Tu ukończył szkołę podstawową nr 3, a następnie Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica. W latach 1975-1979 ukończył studia na Wydziale Prawa UJ. Bezpośrednio po ich zakończeniu został zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, początkowo w charakterze aplikanta etatowego sądowego – a po zdaniu egzaminu sędziowskiego – w charakterze asesora sądowego w Wydziale Karnym. Na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Chrzanowie został powołany 4 lipca 1983 roku i orzekał nadal w Wydziale Karnym z przerwą w okresie roku 1986-1987, kiedy w ramach delegacji orzekał w Wydziale Karnym IV Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. W latach1988 – 1990 był członkiem prezydium Rady Miejskiej w Chrzanowie – Przewodniczącym Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego.

W roku 1990 w wolnych wyborach został wybrany przez środowisko sędziowskie na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego. W roku 1994 rozpoczął kapitalny remont obiektów sądowych wykazując duże zaangażowanie i inicjatywę w tym przedsięwzięciu. Przy wsparciu – także finansowym – ówczesnych władz Urzędu Rejonowego oraz Burmistrzów Miasta Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, Wójta Gminy Babice, Dyrektorów Kopalni Janina i Rafinerii Nafty w Trzebini podjął inicjatywę, aby w ramach modernizacji budynku głównego Sądu utworzyć Sąd Gospodarczy dla Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Olkusz, Jaworzno, Libiąż.

W tym celu po załatwieniu formalności prawnych doprowadził do nabycia obiektu PSS Magazyny przy ul. Sądowej i po jego kapitalnym remoncie praktycznie bez środków Ministerstwa Sprawiedliwości w 1994 roku zakończył budowę i utworzył wówczas Sąd Gospodarczy Wydział IV Gospodarczy SR w Chrzanowie, który służył przedsiębiorcom do roku 2014. Mieczysław Potejko został jednocześnie powołany na Przewodniczącego Wydziału, którą to funkcję pełnił do czerwca 2003 roku.


W 1996 roku podjął kolejną inicjatywę - doprowadzając do generalnej przebudowy siedziby Sądu przy
Al. Henryka 23. Przy wsparciu tych samych zakładów i władz samorządowych oraz Sądu Wojewódzkiego w Katowicach został wybudowany nowoczesny obiekt o kubaturze 7 500, 00 m2, pozostający do dzisiaj wizytówką Miasta Chrzanowa.

W okresie czynnej pracy zawodowej szeroko angażował się społecznie. Był twórcą – wraz z byłym olimpijczykiem ks. Pawłem Łukaszką – Parafialnych Klubów Sportowych w Małopolsce, zakładając w 1994 roku Parafialny Klub Sportowy „Mikołaj”, który w szczytowym okresie skupiał około 100 zawodników w różnych sekcjach. Młodzież z sukcesami uczestniczyła w rozrywkach na szczeblu zarówno województwa jak i centralnej Polski, również w Olimpiadach klubów parafialnych. Sekcja piłki nożnej uczestniczyła w rozgrywkach ligowych PZPN, a zawodnicy tej sekcji zasilali później KS „Fablok” oraz inne kluby sportowe na arenie ogólnopolskiej (m.in. Wisłę Kraków). Mieczysław Potejko organizował wiele młodzieżowych turniejów piłkarskich z udziałem takich klubów, jak Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Wisła Kraków czy Cracovia Kraków. Młodzież mogła zmierzyć się z zawodnikami z tych klubów.

W ramach integracji różnych grup zawodowych, Mieczysław Potejko był też inicjatorem powołania Ligi Oldboyów, która cieszyła się wielkim powodzeniem mieszkańców Powiatu. Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, w ramach działalności którego propaguje się wśród młodzieży i mieszkańców powiatu historię Polski z okresu II wojny światowej, jak też walkę oddziałów Żołnierzy Wyklętych o odzyskanie niepodległości Polski po II wojnie światowej.

Ta niezwykła postać może być wzorem do naśladowania dla obecnego i przyszłych pokoleń, zamieszkujących naszą rodzimą ziemię. Dlatego też Rada Powiatu Chrzanowskiego podjęła uchwałę 28 września 2016 roku w sprawie nadania Panu Mieczysławowi Potejce tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 30.11.2016 R.