Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Mieczysław Potejko

MIECZYSŁAW POTEJKO
( UR. 1956 R.)

Urodził się w Wilnie. Do Polski z terenów Wileńszczyzny wraz z rodziną, w ramach repatriacji przyjechał w roku 1958 i zamieszkał w Chrzanowie. Tu ukończył szkołę podstawową nr 3, a następnie Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica. W latach 1975-1979 ukończył studia na Wydziale Prawa UJ. Bezpośrednio po ich zakończeniu został zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, początkowo w charakterze aplikanta etatowego sądowego – a po zdaniu egzaminu sędziowskiego – w charakterze asesora sądowego w Wydziale Karnym. Na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Chrzanowie został powołany 4 lipca 1983 roku i orzekał nadal w Wydziale Karnym z przerwą w okresie roku 1986-1987, kiedy w ramach delegacji orzekał w Wydziale Karnym IV Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. W latach1988 – 1990 był członkiem prezydium Rady Miejskiej w Chrzanowie – Przewodniczącym Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego.

W roku 1990 w wolnych wyborach został wybrany przez środowisko sędziowskie na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego. W roku 1994 rozpoczął kapitalny remont obiektów sądowych wykazując duże zaangażowanie i inicjatywę w tym przedsięwzięciu. Przy wsparciu – także finansowym – ówczesnych władz Urzędu Rejonowego oraz Burmistrzów Miasta Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, Wójta Gminy Babice, Dyrektorów Kopalni Janina i Rafinerii Nafty w Trzebini podjął inicjatywę, aby w ramach modernizacji budynku głównego Sądu utworzyć Sąd Gospodarczy dla Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Olkusz, Jaworzno, Libiąż.

W tym celu po załatwieniu formalności prawnych doprowadził do nabycia obiektu PSS Magazyny przy ul. Sądowej i po jego kapitalnym remoncie praktycznie bez środków Ministerstwa Sprawiedliwości w 1994 roku zakończył budowę i utworzył wówczas Sąd Gospodarczy Wydział IV Gospodarczy SR w Chrzanowie, który służył przedsiębiorcom do roku 2014. Mieczysław Potejko został jednocześnie powołany na Przewodniczącego Wydziału, którą to funkcję pełnił do czerwca 2003 roku.


W 1996 roku podjął kolejną inicjatywę - doprowadzając do generalnej przebudowy siedziby Sądu przy
Al. Henryka 23. Przy wsparciu tych samych zakładów i władz samorządowych oraz Sądu Wojewódzkiego w Katowicach został wybudowany nowoczesny obiekt o kubaturze 7 500, 00 m2, pozostający do dzisiaj wizytówką Miasta Chrzanowa.

W okresie czynnej pracy zawodowej szeroko angażował się społecznie. Był twórcą – wraz z byłym olimpijczykiem ks. Pawłem Łukaszką – Parafialnych Klubów Sportowych w Małopolsce, zakładając w 1994 roku Parafialny Klub Sportowy „Mikołaj”, który w szczytowym okresie skupiał około 100 zawodników w różnych sekcjach. Młodzież z sukcesami uczestniczyła w rozrywkach na szczeblu zarówno województwa jak i centralnej Polski, również w Olimpiadach klubów parafialnych. Sekcja piłki nożnej uczestniczyła w rozgrywkach ligowych PZPN, a zawodnicy tej sekcji zasilali później KS „Fablok” oraz inne kluby sportowe na arenie ogólnopolskiej (m.in. Wisłę Kraków). Mieczysław Potejko organizował wiele młodzieżowych turniejów piłkarskich z udziałem takich klubów, jak Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Wisła Kraków czy Cracovia Kraków. Młodzież mogła zmierzyć się z zawodnikami z tych klubów.

W ramach integracji różnych grup zawodowych, Mieczysław Potejko był też inicjatorem powołania Ligi Oldboyów, która cieszyła się wielkim powodzeniem mieszkańców Powiatu. Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, w ramach działalności którego propaguje się wśród młodzieży i mieszkańców powiatu historię Polski z okresu II wojny światowej, jak też walkę oddziałów Żołnierzy Wyklętych o odzyskanie niepodległości Polski po II wojnie światowej.

Ta niezwykła postać może być wzorem do naśladowania dla obecnego i przyszłych pokoleń, zamieszkujących naszą rodzimą ziemię. Dlatego też Rada Powiatu Chrzanowskiego podjęła uchwałę 28 września 2016 roku w sprawie nadania Panu Mieczysławowi Potejce tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

UROCZYSTE WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 30.11.2016 R.