Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Piotr Ciuła

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:ZASŁUŻONY DLA POWIATU  CHRZANOWSKIEGO


UROCZYSTE WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 27.11.2014 R.

P I O T R C I U Ł A
( UR. 1964 R.)


Piotr Ciuła – animator życia muzycznego Gminy Libiąż, którego efekty działalności uznawane są jako zjawisko wyjątkowe w skali ponadlokalnej. Od 1990 roku założyciel i dyrygent chóru CANTICUM CANTICORUM (ponad 100 członków), który koncertuje we wszystkich ważnych uroczystościach gminnych i powiatowych, a także bierze udział w koncertach i przeglądach ogólnokrajowych. Każdy występ chóru stanowi wydarzenie artystyczne przyciągające setki słuchaczy. Członkowie chóru, to środowisko kilku pokoleń, którzy oprócz śpiewu zajmują się aktywnie sztukami plastycznymi takimi jak: malarstwo, rzeźba, ceramika. Efekty aktywności twórczej systematycznie prezentują w Galerii Libiąskiego Centrum Kultury i podczas spotkań w środowisku gminnym i powiatowym, a także poza granicami kraju (Francja, Słowacja).

To również inicjator i organizator działalności chóru CANTICORIANIE przy Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu oraz dziecięcego zespołu ARKA CIUŁEGO, a także pomysłodawca i wykonawca wielu wydarzeń kulturalnych
np. od 15 lat Biesiady Patriotycznej 11 Listopada, Szopki Noworocznej, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lokalnych i państwowych, koncertów i programów artystycznych.

Pan Piotr współpracuje z chórami z Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Francji, Włoch (współpraca z Chórem CANTICUM NOVUM z Corciano zaowocowała podpisaniem umowy o partnerstwie miast: Libiąż – Corciano z Włoch). Współpracuje także z wieloma kompozytorami, solistami, chórami, orkiestrami i muzykami m.in. Filharmonii Krakowskiej, Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, orkiestry L’Estate Armonico.

Od 20 lat organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chrzanowskiego wakacyjne obozy wypoczynkowe połączone z warsztatami muzycznymi. Dzięki swojej determinacji i osobistemu zaangażowaniu doprowadził do budowy największych w okolicy, a zarazem jednych z największych na południu kraju 44 głosowych organów w kościele
Św. Barbary w Libiążu. Jest także inicjatorem i organizatorem wybudowanej w 2013 r. sztolni – Kaplicy Górniczej przy Kościele Św. Barbary. Na początku 2014 r. objął dyrygenturę Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego „Janina”.
Jest uczestnikiem licznych konkursów muzycznych m.in.:
- Ognisko Muzyczne w Chrzanowie - akordeon;
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chrzanowie – klarnet;
- Studium Organistowskie, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie – organy;
- Polski Związek Chórów i w Katowicach – kurs dyrygentów chórów i orkiestr.
W okresie ponad 30 letniej działalności artystycznej otrzymywał wiele nagród i wyróżnień m.in. w 2006 r. Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego, a w 2011 roku odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ.
Kwalifikacje, pomysłowość, promocyjny wdzięk działalności Piotra Ciuły stanowią o jego wyjątkowym znaczeniu i szczególnej roli w życiu kulturalny na terenie powiatu Chrzanowskiego, a także poza jego granicami.