Piotr Ciuła

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:ZASŁUŻONY DLA POWIATU  CHRZANOWSKIEGO


UROCZYSTE WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 27.11.2014 R.

P I O T R C I U Ł A
( UR. 1964 R.)


Piotr Ciuła – animator życia muzycznego Gminy Libiąż, którego efekty działalności uznawane są jako zjawisko wyjątkowe w skali ponadlokalnej. Od 1990 roku założyciel i dyrygent chóru CANTICUM CANTICORUM (ponad 100 członków), który koncertuje we wszystkich ważnych uroczystościach gminnych i powiatowych, a także bierze udział w koncertach i przeglądach ogólnokrajowych. Każdy występ chóru stanowi wydarzenie artystyczne przyciągające setki słuchaczy. Członkowie chóru, to środowisko kilku pokoleń, którzy oprócz śpiewu zajmują się aktywnie sztukami plastycznymi takimi jak: malarstwo, rzeźba, ceramika. Efekty aktywności twórczej systematycznie prezentują w Galerii Libiąskiego Centrum Kultury i podczas spotkań w środowisku gminnym i powiatowym, a także poza granicami kraju (Francja, Słowacja).

To również inicjator i organizator działalności chóru CANTICORIANIE przy Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu oraz dziecięcego zespołu ARKA CIUŁEGO, a także pomysłodawca i wykonawca wielu wydarzeń kulturalnych
np. od 15 lat Biesiady Patriotycznej 11 Listopada, Szopki Noworocznej, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lokalnych i państwowych, koncertów i programów artystycznych.

Pan Piotr współpracuje z chórami z Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Francji, Włoch (współpraca z Chórem CANTICUM NOVUM z Corciano zaowocowała podpisaniem umowy o partnerstwie miast: Libiąż – Corciano z Włoch). Współpracuje także z wieloma kompozytorami, solistami, chórami, orkiestrami i muzykami m.in. Filharmonii Krakowskiej, Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, orkiestry L’Estate Armonico.

Od 20 lat organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chrzanowskiego wakacyjne obozy wypoczynkowe połączone z warsztatami muzycznymi. Dzięki swojej determinacji i osobistemu zaangażowaniu doprowadził do budowy największych w okolicy, a zarazem jednych z największych na południu kraju 44 głosowych organów w kościele
Św. Barbary w Libiążu. Jest także inicjatorem i organizatorem wybudowanej w 2013 r. sztolni – Kaplicy Górniczej przy Kościele Św. Barbary. Na początku 2014 r. objął dyrygenturę Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego „Janina”.
Jest uczestnikiem licznych konkursów muzycznych m.in.:
- Ognisko Muzyczne w Chrzanowie - akordeon;
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chrzanowie – klarnet;
- Studium Organistowskie, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie – organy;
- Polski Związek Chórów i w Katowicach – kurs dyrygentów chórów i orkiestr.
W okresie ponad 30 letniej działalności artystycznej otrzymywał wiele nagród i wyróżnień m.in. w 2006 r. Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego, a w 2011 roku odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ.
Kwalifikacje, pomysłowość, promocyjny wdzięk działalności Piotra Ciuły stanowią o jego wyjątkowym znaczeniu i szczególnej roli w życiu kulturalny na terenie powiatu Chrzanowskiego, a także poza jego granicami.