Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Piotr Rusek

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Piotra Ruska

PIOTR RUSEK
( UR. 1930 R.)

Piotr Rusek po dzień dzisiejszy związany jest z Ziemia Chrzanowską. Tu też ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W 1955 r. ukończył studia na politechnice Krakowskiej, uzyskując dyplom inżyniera budownictwa lądowego - jego marzenia ziściły się - został budowlańcem.
Pierwszą po studiach pracę podjął w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. W latach 1960-1961 pracował w będącej w budowie Elektrowni Siersza, jako inspektor nadzoru I etapu budowy elektrowni. Po ukończeniu budowy został dyrektorem Chłodni w budowie, którą przekazał do użytku na początku 1964 roku. Następnie podjął prace w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Chrzanowie pełniąc funkcję Głównego Inspektora Nadzoru. W 1967 roku został oddelegowany do Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Chrzanowie do budowy biurowca – był tam kierownikiem budowy.
Po zakończeniu tej inwestycji w połowie 1971 roku powrócił do Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera i Dyrektora Naczelnego. W trakcie swojej ponad 35 – letniej działalności z pasją budował osiedla mieszkaniowe w wielu zakątkach Ziemi Chrzanowskiej, min. w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu, Jaworznie oraz Alwerni, Chełmku, Kluczach, Krzeszowicach i Olkuszu. Trzeba dodać, że inwestycje mieszkaniowe realizowane były łącznie z pełną infrastrukturą techniczną i społeczną.
Poza mieszkaniówką nasz Laureat tworzył obiekty ogólnomiejskie jak: szpitale w Jaworznie i Chrzanowie; Pawilon Psychiatryczny w Olkuszu; Dom Kultury, Hala Sportowa, Zajezdnia PKS, Sanepid w Chrzanowie; hotel w Olkuszu; budynek Urzędu Miejskiego, kino, Komenda Policji w Jaworznie.

 

Natomiast w ramach infrastruktury technicznej: kotłownia Pogorska, Śląska, Północ III i IV, oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie; kanalizacja Chrzanów, Trzebinia; kotłownia i kanalizacja ogólnomiejska w Libiążu; kotłownia w Olkuszu i Trzebini.
W 1990 roku inż. Piotr Rusek przeszedł na emeryturę. Jednak niespokojny duch drzemiący w nim nie pozwolił mu zwolnić tempa. Dwukrotnie był radnym w Gminie Chrzanów, a w latach 1998-2002 radnym powiatowym.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej odznaczony został: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, „Srebrną i Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego”, „Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Medalem Zasługi dla Ziemi Chrzanowskiej”, „Medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Trzebinia”.
Zwięczeniem tych laurów jest tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.