Piotr Rusek

DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Piotra Ruska

PIOTR RUSEK
( UR. 1930 R.)

Piotr Rusek po dzień dzisiejszy związany jest z Ziemia Chrzanowską. Tu też ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W 1955 r. ukończył studia na politechnice Krakowskiej, uzyskując dyplom inżyniera budownictwa lądowego - jego marzenia ziściły się - został budowlańcem.
Pierwszą po studiach pracę podjął w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. W latach 1960-1961 pracował w będącej w budowie Elektrowni Siersza, jako inspektor nadzoru I etapu budowy elektrowni. Po ukończeniu budowy został dyrektorem Chłodni w budowie, którą przekazał do użytku na początku 1964 roku. Następnie podjął prace w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Chrzanowie pełniąc funkcję Głównego Inspektora Nadzoru. W 1967 roku został oddelegowany do Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Chrzanowie do budowy biurowca – był tam kierownikiem budowy.
Po zakończeniu tej inwestycji w połowie 1971 roku powrócił do Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera i Dyrektora Naczelnego. W trakcie swojej ponad 35 – letniej działalności z pasją budował osiedla mieszkaniowe w wielu zakątkach Ziemi Chrzanowskiej, min. w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu, Jaworznie oraz Alwerni, Chełmku, Kluczach, Krzeszowicach i Olkuszu. Trzeba dodać, że inwestycje mieszkaniowe realizowane były łącznie z pełną infrastrukturą techniczną i społeczną.
Poza mieszkaniówką nasz Laureat tworzył obiekty ogólnomiejskie jak: szpitale w Jaworznie i Chrzanowie; Pawilon Psychiatryczny w Olkuszu; Dom Kultury, Hala Sportowa, Zajezdnia PKS, Sanepid w Chrzanowie; hotel w Olkuszu; budynek Urzędu Miejskiego, kino, Komenda Policji w Jaworznie.

 

Natomiast w ramach infrastruktury technicznej: kotłownia Pogorska, Śląska, Północ III i IV, oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie; kanalizacja Chrzanów, Trzebinia; kotłownia i kanalizacja ogólnomiejska w Libiążu; kotłownia w Olkuszu i Trzebini.
W 1990 roku inż. Piotr Rusek przeszedł na emeryturę. Jednak niespokojny duch drzemiący w nim nie pozwolił mu zwolnić tempa. Dwukrotnie był radnym w Gminie Chrzanów, a w latach 1998-2002 radnym powiatowym.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej odznaczony został: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, „Srebrną i Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego”, „Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Medalem Zasługi dla Ziemi Chrzanowskiej”, „Medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Trzebinia”.
Zwięczeniem tych laurów jest tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.