Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Stanisław Fijałek

DNIA 20 LISTOPADA 2003 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Stanisława Fijałka

STANISŁAW FIJAŁEK
(UR. 1929 R. - ZM. 2010 R.) – GÓRAL Z POCHODZENIA, KSIĄDZ Z POWOŁANIA

Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerzowej w Karniowicach. Kilka ostatnich lat poświęcił pracy nad kurhanem, dziełem wyrażającym cztery pasje Księdza:budownictwo i projektowanie, ekologię oraz filozofię.
Kurhan poświęcony 19 lipca 2003 roku to unikat na skalę europejską. Przywołuje historyczne – w architekturze rozwiązania stosowane w kurhanach słowiańskich czy egipskich piramidach, a jest zarazem efektem nowoczesnych technologii.
Śmiała, wizjonerska budowla zjednoczyła mieszkańców okolic Karniowic i Dulowej we wspólnej pracy. Pozwoliła im przełamać bariery psychologiczne, bo niecodziennie w niewielkiej, zapomnianej miejscowości powstaje „góra” o średnicy 25 metrów, której wyznacza się rolę świątyni katolickiej i cmentarza jednocześnie. Mieszkańcy Karniowic nie zaangażowaliby się tak ofiarnie w budowę kurhanu, gdyby nie niezwykła osobowość ks.Fijałka.
Ten człowiek całym swoim życiem poświadcza,że wiara ma sens. Dzięki swojej nieskazitelnej postawie dodaje otuchy i pozwala uwierzyć w dobro. Wiedzą to mieszkańcy nie tylko jego parafii,ale całej Polski, gdyż Ksiądz swoimi dokonaniami zwrócił uwagę całego kraju. Świadczą o tym publikacje w prasie, informacje i reportaże telewizyjne oraz biografia Księdza.
Pokora i oddanie wierze łączą się z żywością umysłu i aktywnością. Już jako młody wikary wyznaczył sobie działanie za cel.
Stworzył w Pcimiu Zakład Wychowawczo-Produkcyjny dla Głuchoniemych. Zaprojektował i zbudował, a następnie opatentował ekologiczny domek z gliny i słomy. Przeznaczył go dla dzieci,by mogły się tam uczyć języków obcych i szacunku dla przyrody. Człowiek tak wielu talentów, jak ksiądz oddany swemu posłannictwu, ekolog, przyjaciel – to człowiek godny szczególnych zaszczytów.
Przyznanie mu tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego” jest tylko skromnym podziękowaniem, a zarazem wyrazem głębokiego szacunku i podziwu, jakim darzymy Księdza Stanisława Fijałka.