Stanisław Fijałek

DNIA 20 LISTOPADA 2003 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Stanisława Fijałka

STANISŁAW FIJAŁEK
(UR. 1929 R. - ZM. 2010 R.) – GÓRAL Z POCHODZENIA, KSIĄDZ Z POWOŁANIA

Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerzowej w Karniowicach. Kilka ostatnich lat poświęcił pracy nad kurhanem, dziełem wyrażającym cztery pasje Księdza:budownictwo i projektowanie, ekologię oraz filozofię.
Kurhan poświęcony 19 lipca 2003 roku to unikat na skalę europejską. Przywołuje historyczne – w architekturze rozwiązania stosowane w kurhanach słowiańskich czy egipskich piramidach, a jest zarazem efektem nowoczesnych technologii.
Śmiała, wizjonerska budowla zjednoczyła mieszkańców okolic Karniowic i Dulowej we wspólnej pracy. Pozwoliła im przełamać bariery psychologiczne, bo niecodziennie w niewielkiej, zapomnianej miejscowości powstaje „góra” o średnicy 25 metrów, której wyznacza się rolę świątyni katolickiej i cmentarza jednocześnie. Mieszkańcy Karniowic nie zaangażowaliby się tak ofiarnie w budowę kurhanu, gdyby nie niezwykła osobowość ks.Fijałka.
Ten człowiek całym swoim życiem poświadcza,że wiara ma sens. Dzięki swojej nieskazitelnej postawie dodaje otuchy i pozwala uwierzyć w dobro. Wiedzą to mieszkańcy nie tylko jego parafii,ale całej Polski, gdyż Ksiądz swoimi dokonaniami zwrócił uwagę całego kraju. Świadczą o tym publikacje w prasie, informacje i reportaże telewizyjne oraz biografia Księdza.
Pokora i oddanie wierze łączą się z żywością umysłu i aktywnością. Już jako młody wikary wyznaczył sobie działanie za cel.
Stworzył w Pcimiu Zakład Wychowawczo-Produkcyjny dla Głuchoniemych. Zaprojektował i zbudował, a następnie opatentował ekologiczny domek z gliny i słomy. Przeznaczył go dla dzieci,by mogły się tam uczyć języków obcych i szacunku dla przyrody. Człowiek tak wielu talentów, jak ksiądz oddany swemu posłannictwu, ekolog, przyjaciel – to człowiek godny szczególnych zaszczytów.
Przyznanie mu tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego” jest tylko skromnym podziękowaniem, a zarazem wyrazem głębokiego szacunku i podziwu, jakim darzymy Księdza Stanisława Fijałka.