Stefan Rożnawski

DNIA 20 LISTOPADA 2003 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:
ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Stefana Rożnawskiego

STEFAN ROŻNAWSKI
( UR. 1922 R.) – W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE

Już od najmłodszych lat ciężko pracował, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu gruntownego wykształcenia. Uczy się i dziś: po ukończeniu 2-letniego studium uzyskał uprawnienia architektoniczne, został wybrany Wójtem Babic, a wszystko to już po przejściu na emeryturę. Wciąż również zajmuje się budową i modernizacją – przede wszystkim – różnych obiektów.
A zaczęło się tuż po wojnie... Zaangażował się w odbudowę i modernizację Zakładów Chemicznych w Alwerni, co zaowocowało uzyskaniem szeregu patentów na wprowadzone przez Stefana Rożnawskiego ulepszenia techniczne.
W 1969 roku zostaje Zastępcą, a następnie Dyrektorem Naczelnym Zakładów Chemicznych w Jaworznie. Zdaje sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności za ludzi.
Podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników.Nie zapominajmy, że to był czas Polski Ludowej, a Stefan Rożnawski to człowiek głęboko wierzący i praktykujący.
Zostaje więc przeniesiony do Polleny-Miraculum w Krakowie na mniej prestiżowe stanowisko. To go nie łamie. Pracuje na rzecz miasta.
Nieustające pragnienie działania z pożytkiem dla ojczyzny kieruje go do nowopowstałego Kombinatu Przetwórstwa Węgla Kamiennego KWK „Janina”.
Z Kombinatu - mimo sprowadzenia urządzeń z Niemiec – nowy minister górnictwa zrezygnował. Stefanowi Rożnawskiemu sugeruje się przejście na emeryturę. Powodem jest wiara. Zaangażowanie w budowę obiektów sakralnych nie jest mile widziane.On tymczasem załatwia pozwolenia i materiały, dzięki umiejętności nawiązywania kontaktów – organizuje ludzi.
Za zasługi dla budownictwa sakralnego Papież Jan Paweł II osobiście wręcza Stefanowi Rożnawskiemu w 1994 roku medal „Pro Eclesia et Pontifice”. Nie pierwsze to jego odznaczenie, ale jedno z najważniejszych, przyznawanych mu za zasługi dla wiary, ojczyzny i naszego powiatu.
Gdyby spojrzeć z lotu ptaka na ten teren, zobaczylibyśmy jak mocno ślad odcisnął na nim Stefan Rożnawski. Dlatego oczywiste jest, iż to właśnie ten człowiek zasługuje na miano Zasłużonego.