Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Stefan Rożnawski

DNIA 20 LISTOPADA 2003 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ:
ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Stefana Rożnawskiego

STEFAN ROŻNAWSKI
( UR. 1922 R.) – W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE

Już od najmłodszych lat ciężko pracował, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu gruntownego wykształcenia. Uczy się i dziś: po ukończeniu 2-letniego studium uzyskał uprawnienia architektoniczne, został wybrany Wójtem Babic, a wszystko to już po przejściu na emeryturę. Wciąż również zajmuje się budową i modernizacją – przede wszystkim – różnych obiektów.
A zaczęło się tuż po wojnie... Zaangażował się w odbudowę i modernizację Zakładów Chemicznych w Alwerni, co zaowocowało uzyskaniem szeregu patentów na wprowadzone przez Stefana Rożnawskiego ulepszenia techniczne.
W 1969 roku zostaje Zastępcą, a następnie Dyrektorem Naczelnym Zakładów Chemicznych w Jaworznie. Zdaje sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności za ludzi.
Podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników.Nie zapominajmy, że to był czas Polski Ludowej, a Stefan Rożnawski to człowiek głęboko wierzący i praktykujący.
Zostaje więc przeniesiony do Polleny-Miraculum w Krakowie na mniej prestiżowe stanowisko. To go nie łamie. Pracuje na rzecz miasta.
Nieustające pragnienie działania z pożytkiem dla ojczyzny kieruje go do nowopowstałego Kombinatu Przetwórstwa Węgla Kamiennego KWK „Janina”.
Z Kombinatu - mimo sprowadzenia urządzeń z Niemiec – nowy minister górnictwa zrezygnował. Stefanowi Rożnawskiemu sugeruje się przejście na emeryturę. Powodem jest wiara. Zaangażowanie w budowę obiektów sakralnych nie jest mile widziane.On tymczasem załatwia pozwolenia i materiały, dzięki umiejętności nawiązywania kontaktów – organizuje ludzi.
Za zasługi dla budownictwa sakralnego Papież Jan Paweł II osobiście wręcza Stefanowi Rożnawskiemu w 1994 roku medal „Pro Eclesia et Pontifice”. Nie pierwsze to jego odznaczenie, ale jedno z najważniejszych, przyznawanych mu za zasługi dla wiary, ojczyzny i naszego powiatu.
Gdyby spojrzeć z lotu ptaka na ten teren, zobaczylibyśmy jak mocno ślad odcisnął na nim Stefan Rożnawski. Dlatego oczywiste jest, iż to właśnie ten człowiek zasługuje na miano Zasłużonego.