Tomasz Zając

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

TOMASZ ZAJĄC
( UR. 1971 R.)

Inspektor Tomasz Zając Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie – urodził się w Chrzanowie. Wykształcenie średnie uzyskał po ukończeniu LO w Krzeszowicach. Po maturze rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Swoją służbę w Policji rozpoczął 1 listopada 1990 roku. Zajmował stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze, ale od początku dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, pracowity, zdyscyplinowany i koleżeński. Wszechstronne przygotowanie ogólne i zawodowe pozwoliło mu na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w służbie.
Kierował jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego: w 1996 roku objął stanowisko zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu; w 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Kolejowego Policji w Trzebini; w 1999 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Alwerni; w 2003 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini, a od 2007 roku pełni funkcję Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
Jako Komendant inicjował i organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie powiatu chrzanowskiego. Podjął szeroko rozumiane działania na rzecz współpracy z organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa powiatu chrzanowskiego.

 

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał będąc powołany do kierowania działaniami sztabów akcji i operacji policyjnych, m.in.: podczas zabezpieczenia działań pożarowych Klasztoru w Alwerni; podczas zabezpieczenia działań związanych z pożarem cysterny na ulicy Krakowskiej w Chrzanowie.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chrzanowskiego został odznaczony:

  • Złotą Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej;
  • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
  • Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej;
  • Brązowym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju;
  • Brązowym Krzyżem Zasługi;
  • Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.


Tomasz Zając swoją przykładną służbą na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w pełni zasłużył na przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. Przyznanie tego tytułu jest także podziękowaniem dla wszystkich policjantów, którzy poświęcają czas dla utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Niech wyróżnienie to będzie wyrazem szacunku dla jego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Ziemi Chrzanowskiej (….)