Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Tomasz Zając

DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

TOMASZ ZAJĄC
( UR. 1971 R.)

Inspektor Tomasz Zając Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie – urodził się w Chrzanowie. Wykształcenie średnie uzyskał po ukończeniu LO w Krzeszowicach. Po maturze rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Swoją służbę w Policji rozpoczął 1 listopada 1990 roku. Zajmował stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze, ale od początku dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, pracowity, zdyscyplinowany i koleżeński. Wszechstronne przygotowanie ogólne i zawodowe pozwoliło mu na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w służbie.
Kierował jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego: w 1996 roku objął stanowisko zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu; w 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Kolejowego Policji w Trzebini; w 1999 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Alwerni; w 2003 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini, a od 2007 roku pełni funkcję Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
Jako Komendant inicjował i organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie powiatu chrzanowskiego. Podjął szeroko rozumiane działania na rzecz współpracy z organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa powiatu chrzanowskiego.

 

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał będąc powołany do kierowania działaniami sztabów akcji i operacji policyjnych, m.in.: podczas zabezpieczenia działań pożarowych Klasztoru w Alwerni; podczas zabezpieczenia działań związanych z pożarem cysterny na ulicy Krakowskiej w Chrzanowie.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chrzanowskiego został odznaczony:

  • Złotą Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej;
  • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
  • Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej;
  • Brązowym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju;
  • Brązowym Krzyżem Zasługi;
  • Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.


Tomasz Zając swoją przykładną służbą na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w pełni zasłużył na przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. Przyznanie tego tytułu jest także podziękowaniem dla wszystkich policjantów, którzy poświęcają czas dla utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Niech wyróżnienie to będzie wyrazem szacunku dla jego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Ziemi Chrzanowskiej (….)