Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zdzisław Wołos

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU RADA POWIATU CHRZANOWSKIEGO NADAŁA TYTUŁ: ZASŁUŻONY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO dla Zdzisława Wołosa. UROCZYSTE WRĘCZNIE TYTUŁU NASTĄPIŁO W DNIU 30.11.2011 R.

ZDZISŁAW WOŁOS
( UR. 1930 R.)

Życie zawodowe i społeczne Pana Zdzisława Wołosa niemalże przez cały czas związane jest z Chrzanowem. Instytucja, z którą najbardziej jest kojarzony to Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, którego prezesem jest łącznie ponad 30 lat. Dzięki pracy na tym stanowisku dał się poznać nie tylko jako znakomity menadżer i świetny bankowiec, ale jako człowiek zatroskany o rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Jako Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie angażuje się niezwykle aktywnie w prace na rzecz środowiska. Wspiera przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym i społeczno-gospodarczym. Wyrazem tego są dziesiątki podziękowań m.in. od Domu Pomocy Społecznej w Płazie, od I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, instytucji kultury, szkół, organizacji sportowych, młodzieżowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz od Klasztoru w Alwerni za wsparcie finansowe odbudowy po pożarze. Jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy „Partnerstwo na Jurze”, współpracuje z Chrzanowską Izbą Gospodarczą.
Oprócz pracy zawodowej angażował się w życie społeczne powiatu i miasta: przez 3 kadencje radny Miejskiej Rady Narodowej w Chrzanowie, przez 1 kadencję radny Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie, przez 2 kadencje ławnik Sądu Rejonowego - Zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej.
W środowisku bankowym w skali kraju niezwykle ceniony i obdarzony zaufaniem w pełnieniu licznych funkcji: jako Przewodniczący Komisji Ekonomiczno –Finansowej w oddziale Wojewódzkiego BGŻ w Katowicach, przez
3 kadencje członek Rady Krajowej BGŻ, członek Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, przez kilka kadencji członek Etyki Bankowej przy związku Banków Polskich. Niezwykle aktywny w tworzeniu i rozwoju Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. Oddział w Krakowie, gdzie przez 6 lat pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu.
Paleta odznaczeń jaką poszczycić się może Pan Zdzisław Wołos jest tak bogata, że nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Najważniejsze z nich to Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dalej cała gama wyróżnień, odznaczeń i dyplomów w uznaniu zasług na rzecz rozwoju: bakowości, honorowego krwiodawstwa, pożarnictwa, spółdzielczości bankowej, przedsiębiorczości, sportu, kultury, szkolnictwa, harcerstwa, organizacji kombatanckich, szeroko rozumianego rozwoju regionu oraz wsparcia organizacji pozarządowych.
Tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego” jest podsumowaniem tego całego bogactwa wszelkiej aktywności. Niech tytuł stanie się także nagrodą za to, że Pan Prezes - zawsze, wszystkim po ludzku jest życzliwy. Szeroko otwarte drzwi jego gabinetu, poświęcony czas i dobre słowo, to wartości, który nie da się nagrodzić żadnym medalem, czy odznaczeniem.