Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

ul. Rynek 4 w Chrzanowie.

Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11
Fax. 32 627 23 12
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl