Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Bezpłatne porady prawne

Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu przygotowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda /w górę serca/ dotyczący nieodpłatnej mediacji: https://www.facebook.com/watch/?v=678644864239351

INFORMACJA Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej w Powiecie Chrzanowskim
Na rysunku kobieta za biurkiem rozmawia z klientem

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do osób, które borykają się z problemami nie mające natury wyłącznie prawnej.

W ramach NPO świadczone są porady w trzech formach:

porada obywatelska – ciesząca się największą popularnością,

porada obywatelska ze sporządzeniem wspólnie z beneficjentem planu działania i pomoc w jego realizacji,

przekazanie beneficjentowi informacji o innych jednostkach poradnictwa – np. psychologicznego lub rodzinnego.

Więcej na temat nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdziesz na naszej stronie:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/npo

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

a)                   w starostwie powiatowym,

b)                  w urzędzie gminy,

c)                   w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

d)                  na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),

e)                   na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

 1. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:

a)                 pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz

b)                 oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także

c)                  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

 

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdypotrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować,
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

 

 

Jak można się zapisać na poradę?

a)      telefonicznie: 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pon. 7-17, wt.-śr.-czw.7-15, piątek 7-13, każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów,

b)      lub elektronicznie: na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,

c)      lub osobiście: wstarostwie powiatowym w Chrzanowie, I piętro pokój 104 .

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

a)      z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,

b)      kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?

a)      Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także

b)      dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!,

c)      Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:

a)      stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:

 • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
 • podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka migowego,

b)      możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:

 • jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
 • w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na przykład w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
 • lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego,

c)      osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:

 • po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta,
 • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie.

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

pobierz plik doc: Lista - rozmiar pliku: 240.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 240.5 KB

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Świnka skarbonka

Jestem zatrudniony na umowę o pracę i zarabiam więcej niż najniższą krajową, czy mogę skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

Nieodpłatna pomoc jest kierowana do wszystkich osób, które nie są w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika komercyjnego. Ustawa nie wskazuje kryterium dochodowego.

To Ty sam określasz, czy stać Cię na taką usługę. W celu ustalenia tej kwestii, należy wziąć pod uwagę poziom zarobków i zobowiązań, jak również liczbę osób na utrzymaniu.

Czym jest system nieodpłatnej pomocy? - video w języku migowym
Niebieskie tło, napis w czarnym kolorze Skorzystaj z nowych dyżurow specjalitycznych w 2023 roku, poniżej niebieski wykrzyknik i trzy postacie
Niebieski baner z napisem Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja. Zapisy na bezpłatne usługi
Animacja - liczenie pieniędzy
Pomoc udzielana w ramach systemu nieodpłatnej pomocy jest całkowicie darmowa. System jest finansowany z budżetu Państwa. Korzystając z takiej pomocy nie musisz za nią płacić.

 

Animacja: monety, książki, dom
Informacje te są zbierane do celów statystycznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie grupy osób najczęściej korzystają z nieodpłatnej pomocy i z jakiego rodzaju problemami zwracają się do punktów.
Pozwala to nam na dostosowanie udzielanej pomocy do Twoich potrzeb. Podając takie informacje, pomagasz nam rozwijać system nieodpłatnej pomocy.

 

pobierz plik doc: Uchwała nr 237/201/2022 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 października 2022 r. - rozmiar pliku: 214.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik doc - 214.5 KB

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2023 roku, polegający na prowadzeniu trzech punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy umówić termin wizyty przez publiczną stronę Zapisy: http://np.ms.gov.pl lub dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pon. 7.00-17.00, wt.-śr.- czw. 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00 pod numer telefonu 32 625 79 64, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej porady@powiat-chrzanowski.pl gdzie można również uzyskać dodatkowe informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Starosta Chrzanowski na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ) udostępnił pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Osoby uprawnione Z porad może skorzystać każda osoba, która wypełni oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym każda osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Rejestracja Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 32 625 79 64 lub poprzez adres e-mail: http://np.ms.gov.pl/zapisydodatkowe informacje pod adresem: porady@powiat-chrzanowski.pl

Niezbędne do dokonania rejestracji jest podanie:

– inicjały osoby uprawnionej,
– numeru telefonu osoby uprawnionej (konieczny w przypadku przełożenia planowanej wizyty lub udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość),
– preferowanej daty i godziny wizyty,
– adresu w przypadku udzielenia porad poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Opinie Karta pomocy-część B

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety Karta POMOCY – CZĘŚĆ B:
– telefonicznie pod numerem telefonu 32 625 79 64 lub
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej porady@powiat-chrzanowski.pl
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna”
- osobiście w punktach (do urny).

 

 ZAPISY ONLINE (całodobowo) ↓

 Pliki do pobrania