Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

XXXV Sesja Rady Powiatu Chrzanowskiego

odbędzie się w dniu 19 maja 2005 r. o godz 9.00 w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 /sala konferencyjna nr 219/.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w I kwartale 2005 roku.
 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2005 r.;
  2. procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących budżetowi;
  3. określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  4. zasad umieszczania oraz korzystania z herbu i flagi Powiatu Chrzanowskiego
 7. Sprawozdanie Zarządu o jego pracach w okresie między sesyjnym, w tym informacja o wykonywanych uchwałach Rady.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Zapraszamy mieszkańców do udziału  

Przewodniczący Rady Powiatu      

JAN BURZEJ