Aktualności - czerwiec 2021

NAPIS INNOES W KOLORZE CZARNYM (TYLKO LITERKA O JEST W KOLORZE NIEBIESKIM - KSZTAŁT O W FORMIE FALI)

bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca o godz. 10:00.
1 czerwca 2021
więcej >

Ogłoszenie z 02.06.2021r.

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów Powiatu Chrzanowskiego: Chrzanów, Pogorzyce i Zagórze, jednostka ewidencyjna: Chrzanów – miasto". https://platformazakupowa.pl/transakcja/466011
2 czerwca 2021
więcej >
Przedstawiciele władz samorządu województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego i szpitala przecinają wstęgę

Komfortowe warunki leczenia najmłodszych pacjentów

Inwestycja za blisko 4 mln zł była wyczekiwana przez młodych pacjentów, ich rodziców i personel medyczny. ZOBACZ FILM. 
2 czerwca 2021
więcej >

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA LIGA OBRONY KRAJU ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU W CHRZANOWIE

Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Focha 1, 32-500 Chrzanów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Młodzieżowy Leni Turniej Strzelecki w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) z...
2 czerwca 2021
więcej >
Na żółtym tle granatowe logo w kształcie kwiatka oraz napis Konkurs dla organizacji pozarządowych Kultura Wrażliwa

Konkurs dla organizacji pozarządowych „Kultura Wrażliwa”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r. pn. „Kultura Wrażliwa”.
2 czerwca 2021
więcej >
Trzech muzyków na scenie oświetlonej w kolorze czerwono-niebieskim . Dwóch grających na gitarach jeden na klawiszach.

Mecenat Małopolski – II edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza drugą edycję konkursu pn. Mecenat Małopolski. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć w generatorze ofert do 23 czerwca, a jej wersję papierową dostarczyć do UMWM najpóźniej 25 czerwca.
2 czerwca 2021
więcej >
Dyplom z napisem Wyróżnienie Powiat Chrzanowski

Jesteśmy Samorządowym Liderem komunikacji i promocji!

Powiat Chrzanowski został wyróżniony w konkursie „Samorządowy Lider komunikacji i promocji 2021” zorganizowanym przez redakcję Dziennika „Gazeta Prawna” za kampanię promocyjną „Szpital Powiatowy w Chrzanowie – tu rodzi się Szczęście”. W konkursie brano pod uwagę najlepsze pomysły na promocję.   
8 czerwca 2021
więcej >
Mężczyźni podpisują umowę na tle ścianki z napisem Powiat Chrzanowski

Wkrótce rozpoczną się prace nad zadaszeniem lodowiska i rozbudową obiektu przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie

Jest duża szansa, że w tegorocznym sezonie zimowym miłośnicy jazdy na łyżwach będą już kręcić piruety pod zadaszeniem. Powiat Chrzanowski, jako inicjator i wiodący realizator zadania, prowadził procedurę przetargową i wybrał spośród pięciu ofert, które wpłynęły do starostwa wykonawcę budowy obiektu sportowego przy II Lic...
10 czerwca 2021
więcej >

Zmiana terminu składania ofert na na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Termin składania ofert w sprawie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Chrzanowskiego - Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wraz z jednostakmi organizacyjnymi został zmieniony. Oferty przyjmowane są do 21 czerwca 2021r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem internetowym: https://bip.malopolska.pl/sp...
10 czerwca 2021
więcej >

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Topolowej 16/115, 32-500 Chrzanów złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. DNI OTWARTE GABINETU HIPERBARYCZNEGO ZDROWIE DLA CIEBIE w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwan...
10 czerwca 2021
więcej >
Wicestarosta Bartłomiej Gębala podczas przemówienia
11 czerwca 2021
więcej >

Powiat przekazał wykonawcy plac budowy zadaszenia lodowiska

Tafla w sąsiedztwie II LO i SP 10 przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie w tym roku będzie już zadaszona.
16 czerwca 2021
więcej >
Plakat złote zasady ochrony skóry

Uczniowie poznali zasady ochrony skóry

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat chrzanowski realizowały Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021 Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) 
17 czerwca 2021
więcej >
Długopis w ręce

Ten egzamin potwierdzi kwalifikacje zawodowe

W czerwcu w technikach i szkołach branżowych rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przystąpienie do egzaminu zadeklarowało ponad trzystu uczniów.
22 czerwca 2021
więcej >
Logo Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Szpital otrzymał certyfikaty ISO

Chrzanowska lecznica otrzymała certyfikaty ISO w zakresie „Udzielania kompleksowych, wielospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i ich profili”. Dziękujemy personelowi za ciężką pracę i dobrą organizację, która przyczyniła się do tego s...
22 czerwca 2021
więcej >
Plakat z napisem Aktywny Samorząd

PCPR zachęca do składania wniosków o wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON.  
23 czerwca 2021
więcej >
Uczennice otrzymują nagrody z rąk wicestarosty i dyrektora szkoły II LO w Chrzanowie

Młodzież zakończyła rok szkolny

25 czerwca zakończył się rok szkolny 2020/2021 - najtrudniejszy w ostatnich latach w historii oświaty. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, uczniowie kontynuowali bowiem naukę w trybie zdalnym. 
25 czerwca 2021
więcej >
Starosta, dyrektor I LO, dyrektor II LO i wicestarosta

Powiat Chrzanowski przekazał sprzęt komputerowy do chrzanowskich liceów

Starosta Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala przekazali do dwóch chrzanowskich liceów 13 laptopów (6 komputerów do I LO, 7 do II LO).  
28 czerwca 2021
więcej >

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu za ubiegły rok. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca, udzielili również absolutorium  Zarządowi.
29 czerwca 2021
więcej >
Zajęcia ruchowe w plenerze, prowadzi kobieta w zwiewnej sukni. Przed nią kobiety i mężczyźni

Mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej kochają ten festiwal

W czerwcu odbyła się  XIV edycja Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, którego celem jest promowanie talentów. Organizatorem imprezy był Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. Starzeńskiego w Płazie. VIDEO. 
30 czerwca 2021
więcej >