Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Aktualności - czerwiec 2021

NAPIS INNOES W KOLORZE CZARNYM (TYLKO LITERKA O JEST W KOLORZE NIEBIESKIM - KSZTAŁT O W FORMIE FALI)

bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca o godz. 10:00.
1 czerwca 2021
więcej >

Ogłoszenie z 02.06.2021r.

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla obrębów Powiatu Chrzanowskiego: Chrzanów, Pogorzyce i Zagórze, jednostka ewidencyjna: Chrzanów – miasto". https://platformazakupowa.pl/transakcja/466011
2 czerwca 2021
więcej >
Przedstawiciele władz samorządu województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego i szpitala przecinają wstęgę

Komfortowe warunki leczenia najmłodszych pacjentów

Inwestycja za blisko 4 mln zł była wyczekiwana przez młodych pacjentów, ich rodziców i personel medyczny. ZOBACZ FILM. 
2 czerwca 2021
więcej >

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA LIGA OBRONY KRAJU ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU W CHRZANOWIE

Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Focha 1, 32-500 Chrzanów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Młodzieżowy Leni Turniej Strzelecki w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) z...
2 czerwca 2021
więcej >
Na żółtym tle granatowe logo w kształcie kwiatka oraz napis Konkurs dla organizacji pozarządowych Kultura Wrażliwa

Konkurs dla organizacji pozarządowych „Kultura Wrażliwa”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r. pn. „Kultura Wrażliwa”.
2 czerwca 2021
więcej >
Trzech muzyków na scenie oświetlonej w kolorze czerwono-niebieskim . Dwóch grających na gitarach jeden na klawiszach.

Mecenat Małopolski – II edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza drugą edycję konkursu pn. Mecenat Małopolski. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć w generatorze ofert do 23 czerwca, a jej wersję papierową dostarczyć do UMWM najpóźniej 25 czerwca.
2 czerwca 2021
więcej >
Dyplom z napisem Wyróżnienie Powiat Chrzanowski

Jesteśmy Samorządowym Liderem komunikacji i promocji!

Powiat Chrzanowski został wyróżniony w konkursie „Samorządowy Lider komunikacji i promocji 2021” zorganizowanym przez redakcję Dziennika „Gazeta Prawna” za kampanię promocyjną „Szpital Powiatowy w Chrzanowie – tu rodzi się Szczęście”. W konkursie brano pod uwagę najlepsze pomysły na promocję.   
8 czerwca 2021
więcej >
Mężczyźni podpisują umowę na tle ścianki z napisem Powiat Chrzanowski

Wkrótce rozpoczną się prace nad zadaszeniem lodowiska i rozbudową obiektu przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie

Jest duża szansa, że w tegorocznym sezonie zimowym miłośnicy jazdy na łyżwach będą już kręcić piruety pod zadaszeniem. Powiat Chrzanowski, jako inicjator i wiodący realizator zadania, prowadził procedurę przetargową i wybrał spośród pięciu ofert, które wpłynęły do starostwa wykonawcę budowy obiektu sportowego przy II Lic...
10 czerwca 2021
więcej >

Zmiana terminu składania ofert na na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Termin składania ofert w sprawie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Chrzanowskiego - Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wraz z jednostakmi organizacyjnymi został zmieniony. Oferty przyjmowane są do 21 czerwca 2021r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem internetowym: https://bip.malopolska.pl/sp...
10 czerwca 2021
więcej >

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Topolowej 16/115, 32-500 Chrzanów złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. DNI OTWARTE GABINETU HIPERBARYCZNEGO ZDROWIE DLA CIEBIE w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwan...
10 czerwca 2021
więcej >
Wicestarosta Bartłomiej Gębala podczas przemówienia
11 czerwca 2021
więcej >

Powiat przekazał wykonawcy plac budowy zadaszenia lodowiska

Tafla w sąsiedztwie II LO i SP 10 przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie w tym roku będzie już zadaszona.
16 czerwca 2021
więcej >
Plakat złote zasady ochrony skóry

Uczniowie poznali zasady ochrony skóry

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat chrzanowski realizowały Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021 Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) 
17 czerwca 2021
więcej >
Długopis w ręce

Ten egzamin potwierdzi kwalifikacje zawodowe

W czerwcu w technikach i szkołach branżowych rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przystąpienie do egzaminu zadeklarowało ponad trzystu uczniów.
22 czerwca 2021
więcej >
Logo Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Szpital otrzymał certyfikaty ISO

Chrzanowska lecznica otrzymała certyfikaty ISO w zakresie „Udzielania kompleksowych, wielospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i ich profili”. Dziękujemy personelowi za ciężką pracę i dobrą organizację, która przyczyniła się do tego s...
22 czerwca 2021
więcej >
Plakat z napisem Aktywny Samorząd

PCPR zachęca do składania wniosków o wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON.  
23 czerwca 2021
więcej >
Uczennice otrzymują nagrody z rąk wicestarosty i dyrektora szkoły II LO w Chrzanowie

Młodzież zakończyła rok szkolny

25 czerwca zakończył się rok szkolny 2020/2021 - najtrudniejszy w ostatnich latach w historii oświaty. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, uczniowie kontynuowali bowiem naukę w trybie zdalnym. 
25 czerwca 2021
więcej >
Starosta, dyrektor I LO, dyrektor II LO i wicestarosta

Powiat Chrzanowski przekazał sprzęt komputerowy do chrzanowskich liceów

Starosta Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala przekazali do dwóch chrzanowskich liceów 13 laptopów (6 komputerów do I LO, 7 do II LO).  
28 czerwca 2021
więcej >

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu za ubiegły rok. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca, udzielili również absolutorium  Zarządowi.
29 czerwca 2021
więcej >
Zajęcia ruchowe w plenerze, prowadzi kobieta w zwiewnej sukni. Przed nią kobiety i mężczyźni

Mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej kochają ten festiwal

W czerwcu odbyła się  XIV edycja Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, którego celem jest promowanie talentów. Organizatorem imprezy był Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. Starzeńskiego w Płazie. VIDEO. 
30 czerwca 2021
więcej >