Aktualności - lipiec 2006

Nabór 2006/2007 - Wolne miejsca w szkołach

Nabór 2006/2007 - Wolne miejsca w szkołach

Trwa nabór do klas pierwszych szkól ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Uczniowie, którzy nie znaleźli się na listach przyjętych do poszczególnych klas mogą starać się o przyjęcie do innych szkół. Szukając innej szkoły należy pamiętać, że: przy przyjęciu do szkoły liczy się liczba punktów z egzaminu gimnazja...
10 lipca 2006
więcej >
Protest Marszałka Województwa Małopolskiego przeciwko podziałowi pieniędzy europejskich

Protest Marszałka Województwa Małopolskiego przeciwko podziałowi pieniędzy europejskich

Zaprotestujmy wspólnie przeciwko propozycji niesprawiedliwego dla Małopolski podziału środków europejskich w latach 2007 - 2013.
10 lipca 2006
więcej >
II Małopolski Festiwal Smaku

II Małopolski Festiwal Smaku

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje Konkurs i Plebiscyt „Małopolski Przysmak”, który to odbędzie się w ramach II Małopolskiego Festiwalu Smaku. Realizatorem na szczeblu lokalnym – półfinału oświęcimskiego jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
10 lipca 2006
więcej >
Nowe zdjęcia do paszportów

Nowe zdjęcia do paszportów

Informujemy, iż z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania (-) (Dz. U. Nr 130, poz. 904 z 19 lipca 2006 r.) od 27 lipca 2006 r. będą obowiązywały nowe wzory zdjęć przy składaniu wniosku o paszport. Robiąc zdjęcie do paszportu obraz na fotografii musi p...
10 lipca 2006
więcej >
Program wyrównywania różnic między regionami

Program wyrównywania różnic między regionami

Po raz kolejny Powiat Chrzanowski pozyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami".
10 lipca 2006
więcej >
Uwaga

Uwaga

Wyniki naboru stypednystów w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  terenu powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006.
10 lipca 2006
więcej >