Protest Marszałka Województwa Małopolskiego przeciwko podziałowi pieniędzy europejskich

Zaprotestujmy wspólnie przeciwko propozycji niesprawiedliwego dla Małopolski podziału środków europejskich w latach 2007 - 2013.

 

Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł wystosował list do Premiera w sprawie niekorzystnego dla Małopolski algorytmu podziału środków europejskich w latach 2007-2013. Obecna propozycja podziału zarekomendowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje przekazanie naszemu regionowi w siedmioletnim okresie zaledwie 1 mld 91 mln euro zamiast ponad 1 lmd 400 mln euro. Przy zachowaniu takiego algorytmu podziału środków Małopolska w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzyma mniej pieniędzy niż najbogatsze w Polsce województwo mazowieckie oraz mniej niż bogatsze od nas Śląsk czy Pomorze.

 

Pod adresem:

http://www.malopolskie.pl/Apele/Apel1/index.aspx

można dopisać się do listy protestujących przeciw takiemu traktowaniu Województwa Małopolskiego, a tym samym naszego regionu