Aktualności - listopad 2005

UWAGA

UWAGA

Wyniki naboru stypednystów w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006.
10 listopada 2005
więcej >
Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

     W dniu 9 listopada 2005 roku na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się międzypowiatowa  konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Klucz”.
10 listopada 2005
więcej >
Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

     W dniu 10 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się drugie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.
10 listopada 2005
więcej >
Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

     W dniu 16.11.2005 roku w godz.. od  10.00 do 13.00  na sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.
10 listopada 2005
więcej >
Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne

Pragnąc ułatwić Państwu dostęp do informacji o możliwościach i sposobach pozyskania funduszy strukturalnych, Stowarzyszenie FENIKS opracowało Internetowy System Doradczy.
10 listopada 2005
więcej >
Debata pod nazwą: ,,Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”

Debata pod nazwą: ,,Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”

W dniu 17.11.2005 roku  o godz. 9.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  odbyła się debata na temat : „Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”.
10 listopada 2005
więcej >
Spotkania rekrutacyjne w Starostwie Powiatowy w Chrzanowie

Spotkania rekrutacyjne w Starostwie Powiatowy w Chrzanowie

18 i 21 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyły się spotkania rekrutacyjne pracowników do nowej placówki firmy TESCO Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej w Chrzanowie. Spotkania zoorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie i były efektem zgłoszenia przez przedstawiciela firmy, p...
10 listopada 2005
więcej >
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MARR S.A.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MARR S.A.

W dniu 22 listopada 2005 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z chrzanowskimi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
10 listopada 2005
więcej >
Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 25 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się trzecie, ostanie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.
10 listopada 2005
więcej >
Konferencja z okazji Święta Niepodległości „Drogi do Wolności Polski w XX Wieku”

Konferencja z okazji Święta Niepodległości „Drogi do Wolności Polski w XX Wieku”

8 listopada 2005 r., tj. wtorek o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyła się konferencja upamiętniająca Święto Niepodległości zorganizaowana przez Starostę Chrzanoskiego oraz I Liceum Ogólnoskształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.
10 listopada 2005
więcej >
UWAGA

UWAGA

Wyniki naboru stypednystów w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006.
10 listopada 2005
więcej >
Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

W dniu 9 listopada 2005 roku na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się międzypowiatowa  konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Klucz”.
10 listopada 2005
więcej >
Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

W dniu 10 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się drugie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.
10 listopada 2005
więcej >
Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

W dniu 16.11.2005 roku w godz.. od  10.00 do 13.00  na sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.
10 listopada 2005
więcej >
UWAGA !! - możliwość pozyskania środków z PFRON

UWAGA !! - możliwość pozyskania środków z PFRON

Starostwo w imieniu projektodawców może złożyć do PFRON wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10 listopada 2005
więcej >
Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne

Pragnąc ułatwić Państwu dostęp do informacji o możliwościach i sposobach pozyskania funduszy strukturalnych, Stowarzyszenie FENIKS opracowało Internetowy System Doradczy.
10 listopada 2005
więcej >
Debata pod nazwą: ,,Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”

Debata pod nazwą: ,,Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”

W dniu 17.11.2005 roku  o godz. 9.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  odbyła się debata na temat : „Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”.
10 listopada 2005
więcej >
Spotkania rekrutacyjne w Starostwie Powiatowy w Chrzanowie

Spotkania rekrutacyjne w Starostwie Powiatowy w Chrzanowie

18 i 21 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyły się spotkania rekrutacyjne pracowników do nowej placówki firmy TESCO Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej w Chrzanowie. Spotkania zoorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie i były efektem zgłoszenia przez przedstawiciela firmy, p...
10 listopada 2005
więcej >
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MARR S.A.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MARR S.A.

W dniu 22 listopada 2005 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z chrzanowskimi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
10 listopada 2005
więcej >
Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 25 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się trzecie, ostanie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.
10 listopada 2005
więcej >
Konferencja z okazji Święta Niepodległości „Drogi do Wolności Polski w XX Wieku”

Konferencja z okazji Święta Niepodległości „Drogi do Wolności Polski w XX Wieku”

8 listopada 2005 r., tj. wtorek o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyła się konferencja upamiętniająca Święto Niepodległości zorganizaowana przez Starostę Chrzanoskiego oraz I Liceum Ogólnoskształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.
10 listopada 2005
więcej >
UWAGA

UWAGA

Wyniki naboru stypednystów w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006.
10 listopada 2005
więcej >
Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

W dniu 9 listopada 2005 roku na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się międzypowiatowa  konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Klucz”.
10 listopada 2005
więcej >
Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

W dniu 10 listopada 2005r. w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się drugie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.
10 listopada 2005
więcej >
Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

W dniu 16.11.2005 roku w godz.. od 10.00 do 13.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.
10 listopada 2005
więcej >
Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne

Pragnąc ułatwić Państwu dostęp do informacji o możliwościach i sposobach pozyskania funduszy strukturalnych, Stowarzyszenie FENIKS opracowało Internetowy System Doradczy.
10 listopada 2005
więcej >
Debata pod nazwą: ,,Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”

Debata pod nazwą: ,,Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”

W dniu 17.11.2005 roku o godz. 9.00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyła się debata na temat : „Rozumienie demokracji oraz społeczeństwa, świadomość powinności obywatela wśród młodzieży”.
10 listopada 2005
więcej >
Spotkania rekrutacyjne w Starostwie Powiatowy w Chrzanowie

Spotkania rekrutacyjne w Starostwie Powiatowy w Chrzanowie

18 i 21 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyły się spotkania rekrutacyjne pracowników do nowej placówki firmy TESCO Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej w Chrzanowie. Spotkania zoorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie i były efektem zgłoszenia przez przedstawiciela firmy, pani...
10 listopada 2005
więcej >
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MARR S.A.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MARR S.A.

W dniu 22 listopada 2005 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z chrzanowskimi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
10 listopada 2005
więcej >
Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 25 listopada 2005r. w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się trzecie, ostanie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.
10 listopada 2005
więcej >
Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim

Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim

29 listopada 2005 r. odbyła się Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim, której temat brzmiał „Rok w Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne – oczekiwania i rzeczywistość”. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych ale również uczniowie szkół ponadgimnazj...
10 listopada 2005
więcej >
Zasłużeni dla Powiatu Chrzanowskiego

Zasłużeni dla Powiatu Chrzanowskiego

24 listopada 2005 r. podczas II części XXXX Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego odbyły się uroczystości związane z tegorocznym przyznaniem tytułu "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego"
10 listopada 2005
więcej >