Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

     W dniu 10 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się drugie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

W warsztatach udział wzięło 40 osób, m.in. dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W pierwszej części warsztatów podsumowana została i uzupełniona analiza słabych i mocnych stron powiatu oraz szans i zagrożeń. Omówione zostały też kierunki rozwoju powiatu określone na poprzednim warsztacie dla potrzeb pracy grupach jako:

1. Tereny inwestycyjne i infrastruktura
2. Gospodarka lokalna
3. Zasoby ludzkie

W dalszej części warsztatów konwent strategiczny pracował w grupach tematycznych, których zadaniem było określenie celów strategicznych, długookresowych oraz określenie celów operacyjnych, średniookresowych w poszczególnych kierunkach rozwoju.

Kolejne warsztaty – ostanie z cyklu, odbędą się 25 listopada 2005 roku.

 

II warsztaty w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego - galeria