Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

     W dniu 10 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się drugie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

W warsztatach udział wzięło 40 osób, m.in. dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W pierwszej części warsztatów podsumowana została i uzupełniona analiza słabych i mocnych stron powiatu oraz szans i zagrożeń. Omówione zostały też kierunki rozwoju powiatu określone na poprzednim warsztacie dla potrzeb pracy grupach jako:

1. Tereny inwestycyjne i infrastruktura
2. Gospodarka lokalna
3. Zasoby ludzkie

W dalszej części warsztatów konwent strategiczny pracował w grupach tematycznych, których zadaniem było określenie celów strategicznych, długookresowych oraz określenie celów operacyjnych, średniookresowych w poszczególnych kierunkach rozwoju.

Kolejne warsztaty – ostanie z cyklu, odbędą się 25 listopada 2005 roku.

 

II warsztaty w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego - galeria