Aktualności - listopad 2021

Siedzący starszy mężczyzna w garniturze

Żegnamy Bogusława Mąsiora - Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego

Polityk, Senator III i V kadencji - Bogusław Mąsior zmarł w nocy z 28 na 29 października. Miał 73 lata. W 2021 roku Rada Powiatu Chrzanowskiego nadała Mu tytuł "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego". Pogrzeb odbędzie się 3 listopada.
2 listopada 2021
więcej >
Ksiądz w szatach liturgicznych kropi kropidłem kamień

Parafia w Młoszowej na Szlaku Miejsc Papieskich

Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej oznaczyło Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy współpracy z Fundacją „Szlaki Papieskie” w Krakowie.W niedzielnych uroczystościach wziął udział Wicestarosta Bartłomiej Gębala. Film.
2 listopada 2021
więcej >
Mężczyźni podają sobie ręce

Otwarto zmodernizowaną pracownię tomografii komputerowej w chrzanowskim szpitalu

3 listopada Wicemarszałek Łukasz Smółka i Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga uroczyście otworzyli zmodernizowaną pracownię tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, do której zakupiono nowy sprzęt.
3 listopada 2021
więcej >
Baner ze zdjęciami z laboratotrium, sprzed budynku, z gabinetu

Renoma i powód do dumy

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływają efektywna współpraca szkół z pracodawcami, wprowadzane innowacje i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Dążenie do wspieranie działań w tych obszarach to punkt docelowy partnerów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.
3 listopada 2021
więcej >

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: "Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego".J...
5 listopada 2021
więcej >

Jest opinia pozytywna Wojewody na uruchomienie Hospicjum, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

8 listopada Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał na ręce Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi pozytywną opinię o celowości inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
8 listopada 2021
więcej >
Wirus Covid

Podczas Narodowego Święta Niepodległości będzie można się zaszczepić przeciwko koronawirusowi

11 listopada rusza akcja "Zaszczep się dla Niepodległej!". Zaszczepić się będzie można w godz. 14:00 – 17:00 w hali widowiskowo-sportowej MOKSiR przy ul.Kusocińskiego 2 w Chrzanowie.
8 listopada 2021
więcej >
Duża grupa młodzieży. Wszyscy w maseczkach

180 tysięcy złotych na stypendia naukowe

W pełni zasłużyliście na to stypendium. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Życzę kolejnych sukcesów - mówił Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga podczas spotkania ze stypendystami w Zespole Szkół Technicznych Fablok w Trzebini.
9 listopada 2021
więcej >
Dziesięcioosobowa grupa pozuje do zdjęcia. W grupie są osoby w różnych wieku, wszyscy w maseczkach.

Nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów wręczone

Nagrody Starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski przyznawane są w cztech kategoriach: za najlepsze wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia artystyczne, za wybitne osiągnięcia sportowe, za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym.
10 listopada 2021
więcej >
Dzieci w kamizelkach odblaskowych, z chorągiewkami biało-czerwonymi w rękach

W Libiążu odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego"

Wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Libiążu rozpoczęto tegoroczne obchody Święta Niepodległości.
10 listopada 2021
więcej >
Starszy mężczyzna w mundurze salutuje przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Za nami obchody Narodowego Święta Niepodległości

W Chrzanowie w obchodach wziął udział Starosta Andrzej Uryga, natomiast w uroczystościach w Libiążu uczestniczył Wicestarosta Bartłomiej Gębala.
12 listopada 2021
więcej >
BANER - BŁĘKITNE TŁO,  BIAŁY NAPIS TV POWIAT

103. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległosci - materiał TV POWIAT

W Chrzanowie w obchodach wziął udział Starosta Andrzej Uryga, natomiast w uroczystościach w Libiążu uczestniczył Wicestarosta Bartłomiej Gębala.
15 listopada 2021
więcej >

Powiat Chrzanowski przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
16 listopada 2021
więcej >
Kolorowe kamienice na Starym Mieście w Warszawie

Pięć naszych szkół weźmie udział w wycieczkach szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę

Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej. Całkowita wartość zadania to 89 619 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 69 724 zł.
16 listopada 2021
więcej >

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO FABLOK W CHRZANOWIE

Miejski Klub Sportowy Fablok w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 78 A, 32-500 Chrzanów, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Turniej świąteczno-mikołajkowy Mini Lokomotywa Cup 2021 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dal...
18 listopada 2021
więcej >
PLAKAT Z HERBAMI POWIATU CHRZANOWSKIEGO I LIBIĄŻA PO PRAWEJ STRONIE CZARNY FORTEPIAN A PRZED NIM KRZESŁO W KOLORZE CZARNYM  NAPIS III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY LIBIĄŻ  15-16 STYCZNIA 2022 , SALA WIDOWISKOWA LCK LIBIAŻ UL. GÓRNICZA 3

III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Libiążu

Libiąskie Centrum Kultury oraz Prywatna Szkoła Muzyczna w Libiążu już po raz trzeci organizują Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Libiążu. Konkurs zaplanowano na 15-16 stycznia 2022 roku.
23 listopada 2021
więcej >
laureaci konkursu ze Starosta i nauczycielami i jury Konkursowym  - w strojach galowych stoją i pozują do wspólnego zdjęcia, w tle prezentacja - napis: Cel bez planu jest tylko życzeniem

Starosta Chrzanowski wręczył nagrody

laureatom Powiatowego Konkursu „Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”, zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
24 listopada 2021
więcej >
plakat zbadaj się i zyskaj spokój, bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat, zdjecie dwóch kobiet (mama i córka) siedzą na kanapie wtulone w siebie, iformacja o badaniach (jak w tekście ponizej)

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat

Trwają zapisy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania przeprowadzane będą przez LUX MED Diagnostyka w Chrzanowie, w dniu 14 grudnia 2021 przy hali MOKSiR, ul. Kusocińskiego 2.
25 listopada 2021
więcej >

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert: na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskieg...
25 listopada 2021
więcej >
Plakat informacyjny  II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Szanowni Państwo, w związku z inauguracją II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, na prośbę Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w imieniu Dyrekcji Biura Wojewody Moniki Kolasy, w załączeniu przesyłam Regulamin Konkursu, Kartę Zgłoszeniową oraz materiał promocyjno – inf...
29 listopada 2021
więcej >