Powiat Chrzanowski przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach projektu trzy szkoły prowadzone przez Powiat Chrzanowski: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini otrzymały dofinansowanie na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, inwestycje w rozwój infrastruktury bibliotek szkolnych i promocję czytelnictwa. Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej. Całkowita wartość zadania wynosi 34 500 zł, a dofinansowanie 27 600 zł.