Jest opinia pozytywna Wojewody na uruchomienie Hospicjum, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

8 listopada Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał na ręce Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi pozytywną opinię o celowości inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Fot. Od lewej: Wicestarosta Bartłomiej Gębala, Starosta Andrzej Uryga, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Artur Baranowski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Poseł Krzysztof Kozik.

 

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oficjalnie przekazał Staroście Chrzanowskiemu Andrzejowi Urydze opinię pozwalającą na utworzenie nowych jednostek Szpitala Powiatowego w Chrzanowie: Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Hospicjum. Koszt przewidywanej inwestycji to około 17 mln zł.

- Ministerstwo Zdrowia bardzo konkretnie wspiera chrzanowski Szpital. W ostatnich miesiącach trafiło do niego 2,7 mln zł. Cieszę się z tego kierunku, który tutaj został zaprogramowany, kierunku utworzenia nowych jednostek w szpitalu: Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum. Pragnę podziekować Panu Posłowi Krzysztofowi Kozikowi za to, że bardzo mocno lobbuje na szczeblu ministerialnym, aby środki finansowe do Szpitala w Chrzanowie trafiły. W obecności Pana Starosty i Pana Wicestarosty chcę pogratulować władzom samorządowym i Panu Dyrektorowi Arturowi Baranowskiemu tego, że w bardzo pryncypialny i jednocześnie biznesowy sposób podchodzi do konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dyrektor analizuje  je wszystkie,a Ministerstwo bardzo duże środki dedykuje na to, by szpitale w Polsce się rozwijały. Stąd zakup nowoczesnej aparatury i urządzeń, które będą dbały o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, ale szerzej. Widzimy, że Szpital bardzo mocno oddziaływuje na całą Małopolskę Zachodnią. Ta placówka jest wzorem, jak powinien działać szpital powiatowy -mówił 8 listopada w Chrzanowie Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.