Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: "Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego".
Jednocześnie ogłoszony zostaje nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na BIP: OTWARTY KONKURS OFERT

 

ZAŁACZNIK DO POBRANIA: