Renoma i powód do dumy

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływają efektywna współpraca szkół z pracodawcami, wprowadzane innowacje i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Dążenie do wspieranie działań w tych obszarach to punkt docelowy partnerów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

Baner ze zdjęciami z laboratotrium, sprzed budynku, z gabinetu

Fot. Ze strony Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie umowę podpisał dr Krzysztof Duda, Dyrektor IZ PIB,  a ze strony ZSTU - Piotr Brzózka, Dyrektor Szkoły

 

Placówka nawiązała współpracę z Instytutem Zootechniki PIB. Głównym celem podpisanego w Pałacu Radziwiłłów porozumienia jest dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów, zachęcenie do kształcenia w obszarze nauk ścisłych. Porozumienie ma ułatwić dopasowanie kwalifikacji uczniów/absolwentów ZSTU w Trzebini do wymagań lokalnego rynku pracy. Uczestnicy porozumienia będą dążyć do zwiększenia prestiżu stron w ramach społeczności lokalnych. Instytut uzyskał możliwość uczestniczenia w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych oraz utworzenia klasy patronackiej. Związek młodzieży i nauczycieli z placówką naukową umożliwi kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, udział w wybranych wykładach i warsztatach, wspólnych konferencjach. To przełomowa chwila dla branży gastronomicznej w ZSTU i kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, przyszłych specjalistów w zakresie oceny jakości, sposobów pozyskiwania żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych. Instytut Zootechniki PIB jest także jednostką koordynującą prace na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce, a od tego roku także jednostką certyfikującą markę "Rasa Rodzima". Znak "Rasa Rodzima" przyznawany jest tradycyjnym gospodarstwom oraz produktom pochodzącym od ras rodzimych zwierząt gospodarskich. Program badawczy Instytutu realizowany jest w 10. zakładach naukowych, które prowadzą badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia. Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.