OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 25 listopada 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert: na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego w roku 2022 wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty