Żegnamy Bogusława Mąsiora - Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego

Polityk, Senator III i V kadencji - Bogusław Mąsior zmarł w nocy z 28 na 29 października. Miał 73 lata. W 2021 roku Rada Powiatu Chrzanowskiego nadała Mu tytuł "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego". Pogrzeb odbędzie się 3 listopada.

Siedzący starszy mężczyzna w garniturze

 W 1971 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, po których podjął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Chełmek” w Chełmku. W latach 1977-1996 był dyrektorem fabryki Obuwia „Chełmek” w Będzinie, w latach 1999-2001 był dyrektorem regionu południowego „Bakoma” S.A. z siedzibą w Krakowie. Działał w wielu organizacjach gospodarczych: Rady Głównej Business Center Club; Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa „Polska-Wschód” i Rady Izby Gospodarczej Eksportów i Importów.

Od wielu dziesięcioleci związany był z muzealnictwem ziemi chrzanowskiej. Był wieloletnim członkiem Rady Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, służąc mu swoim merytorycznym wsparciem i kontaktami ze światem kultury i polityki. Po utworzeniu w 2007 r. Muzeum -Nadwiślański Park Etnograficzny  w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, powołany został w skład Rady Muzealnej pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, otaczając Muzeum szczególną troską. Skutecznie wspierał starania wygiełzowskiego Muzeum o pozyskiwanie dodatkowych środków na nowe inwestycje, w tym na nowoczesny i wielofunkcyjny amfiteatr, będący wizytówką Powiatu Chrzanowskiego.
Był osobą zasłużoną dla ochrony praw dziecka, jako inwestor organizowanych różnych imprez charytatywnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini.  W czasie pełnienia funkcji Senatora wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w sprawy gospodarcze, inwestycyjne oraz rozwój przedsiębiorstw, a także sprawy społeczne na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Między innym udzielał pomocy w kontynuacji budowy i pozyskiwaniu środków budżetowych na Szpital w Chrzanowie, a także na nowe obiekty Państwowej Straży Pożarnej. Był w gronie założycieli Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – zasiadał w senacie tej uczelni.
Od wielu lat czynnie i efektywnie wspierał działalność Chrzanowskiego Hufca ZHP im. Dr Zdzisława Krawczyńskiego. Uhonorowany został Tytułem „Niezawodny Przyjaciel” oraz Srebrną Odznaką „Rady Przyjaciół Harcerstwa”. Ponadto w 1997 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odznaczenia Polski.