Pięć naszych szkół weźmie udział w wycieczkach szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę

Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej. Całkowita wartość zadania to 89 619 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 69 724 zł.

Kolorowe kamienice na Starym Mieście w Warszawie

Fot. Stare Miasto w Warszawie

 

Program wspiera proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach projektu 5 szkół prowadzonych przez Powiat Chrzanowski: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini: weźmie udział w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Pozwoli to urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.