Konferencja z okazji Święta Niepodległości „Drogi do Wolności Polski w XX Wieku”

8 listopada 2005 r., tj. wtorek o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyła się konferencja upamiętniająca Święto Niepodległości zorganizaowana przez Starostę Chrzanoskiego oraz I Liceum Ogólnoskształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.

Konferencja z okazji Święta Niepodległości „Drogi do Wolności Polski w XX Wieku”

W spotkaniu udział wzięli nie tylko uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie ale również kombatanci oraz przedstawiciele Gminnych Związków Kombatantów RP w Babicach, Chrzanowie, Libiążu, Trzebini, Związku Inwalidów Wojennych RP w Chrzanowie, Światowego Związku Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i WP Żarki, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Krakowie oraz Radni i przedstawiciele Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Podczas spotkania głos zabrała młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, prezentując referaty nt. walk oraz tradycji narodowowyzwoleńczych, które wzbogacone były o prezentacje, fotografię, a także krótkie filmy obrazujące sytuację narodu polskiego w różnych etapach swej historii.

 

Kombatanci uhonorowali odznaczeniami mi.in. Sekretarza Powiatu Chrzanowskiego, Janusza Kawalę oraz Grażynę Kaim za wkład i zainteresowanie problematyką środowisk kombatanckich.

 

Pobierz:

- referat nt. Armii Krajowej

- referat nt. Polski lat 70 i 80

- referat nt. Józefa Piłsudskiego

 

Zobacz galerie