Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim

29 listopada 2005 r. odbyła się Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim, której temat brzmiał „Rok w Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne – oczekiwania i rzeczywistość”. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych ale również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chrzanowskiego.

Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim

Projekt pn. Europejska Debata Publiczna, jest przedsięwzięciem mającym na celu umożliwienie jak największej części społeczeństwa polskiego wyrażenia opinii dotyczących aktualnych wyzwań oraz doświadczeń pojawiających się w procesie integracji europejskiej. Środki na realizacje debaty pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i zostaną przekazane powiatowi na zasadzie finansowania zadań zleconych przez Wojewodę Małopolskiego.

 

Podczas Debaty poruszane były aspekty teoretyczne związane z projektami, jak i praktyczne doświadczenia związane z pozyskiwaniem fundusz przez samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz młodzież. Spotkanie prowadził Tomasz Kilka, Radny Powiatowy pełniący funkcję Moderatora Debaty.

Tematykę funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 przybliżył Stanisław Pajor, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poruszone zostały kwestia planowych zmian zasad, jakimi rządzić się będą fundusze strukturalne w latach 2007 – 2013 oraz przybliżone zostały możliwości finansowe przewidziane dla Polski na te lata.

Doświadczeniami związanymi z wdrażaniem i realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolsce podzieliła się Anna Spurek, Doradca Trenerowy Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS w Krakowie. Przybliżyła oferowane możliwości, uwarunkowania formalne, a także problematyk, z jaką borykały się instytucje chcące skorzystać ze środków finansowych w ramach obu programów.

Bartosz Lipszyc, Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podzielił się doświadczeniami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów związanymi z pozyskiwaniem środków dla przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po każdym z wystąpień odbyła się dyskusja, w których czynny udział uczestników, szczególnie młodzieży ze szkolnych Klubów Europejskich, pozwolił na przedstawienie różnych spojrzeń na tematykę związaną z pozyskiwaniem środków.

Wnioski z debaty przekazane będą do Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu, a następnie do odpowiednich instytucji UE zajmujących się przyszłością wspólnoty europejskiej. Pozwoli to na przekazanie opinii społecznej dotyczącej funkcjonowania i przyszłości Polski w strukturach unijnych.

 

Zobacz:

Program

- Galeria

- Debata w Małopolsce

- Europejska Debata Publiczna

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej