Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim

29 listopada 2005 r. odbyła się Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim, której temat brzmiał „Rok w Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne – oczekiwania i rzeczywistość”. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych ale również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chrzanowskiego.

Europejska Debata Publiczna w powiecie chrzanowskim

Projekt pn. Europejska Debata Publiczna, jest przedsięwzięciem mającym na celu umożliwienie jak największej części społeczeństwa polskiego wyrażenia opinii dotyczących aktualnych wyzwań oraz doświadczeń pojawiających się w procesie integracji europejskiej. Środki na realizacje debaty pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i zostaną przekazane powiatowi na zasadzie finansowania zadań zleconych przez Wojewodę Małopolskiego.

 

Podczas Debaty poruszane były aspekty teoretyczne związane z projektami, jak i praktyczne doświadczenia związane z pozyskiwaniem fundusz przez samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz młodzież. Spotkanie prowadził Tomasz Kilka, Radny Powiatowy pełniący funkcję Moderatora Debaty.

Tematykę funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 przybliżył Stanisław Pajor, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poruszone zostały kwestia planowych zmian zasad, jakimi rządzić się będą fundusze strukturalne w latach 2007 – 2013 oraz przybliżone zostały możliwości finansowe przewidziane dla Polski na te lata.

Doświadczeniami związanymi z wdrażaniem i realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolsce podzieliła się Anna Spurek, Doradca Trenerowy Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS w Krakowie. Przybliżyła oferowane możliwości, uwarunkowania formalne, a także problematyk, z jaką borykały się instytucje chcące skorzystać ze środków finansowych w ramach obu programów.

Bartosz Lipszyc, Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski podzielił się doświadczeniami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów związanymi z pozyskiwaniem środków dla przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po każdym z wystąpień odbyła się dyskusja, w których czynny udział uczestników, szczególnie młodzieży ze szkolnych Klubów Europejskich, pozwolił na przedstawienie różnych spojrzeń na tematykę związaną z pozyskiwaniem środków.

Wnioski z debaty przekazane będą do Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu, a następnie do odpowiednich instytucji UE zajmujących się przyszłością wspólnoty europejskiej. Pozwoli to na przekazanie opinii społecznej dotyczącej funkcjonowania i przyszłości Polski w strukturach unijnych.

 

Zobacz:

Program

- Galeria

- Debata w Małopolsce

- Europejska Debata Publiczna

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej