Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 25 listopada 2005r.  w godz. od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się trzecie, ostanie z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”.

Aktualizacja Strategii Rozowju Powiatu Chrzanowskiego

W warsztatach udział wzięło 40 osób, m.in. dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nadal pracowano w trzech grupach tematycznych  związanych z kierunkami rozwoju powiatu.
Celem grup było doprecyzowanie poszczególnych zadań w celach operacyjnych strategii oraz wskazanie ich realizatorów, partnerów oraz źródeł ich finansowania.

W grudniu pierwsza wersja Strategii Powiatu Chrzanowskiego zostanie przekazana przez realizatorów do konsultacji. Zatwierdzenie dokumentu strategicznego przez Radę Powiatu Chrzanowskiego planowane jest na styczeń 2006 roku.

 

Zobacz gelerie