Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

     W dniu 16.11.2005 roku w godz.. od  10.00 do 13.00  na sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

Spotkanie Starosty z Sołtysami Sołectw Powiatu Chrzanowskiego.

   W spotkaniu udział wzięło 33 osoby. Obecni byli przedstawiciele Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działającego przy Małopolskiej Izbie Rolniczej w Krakowie, przedstawiciele Związku Komunalnego ,,Komunikacji Międzygminnej” w Chrzanowie, przedstawiciele  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chrzanowie.

Spotkaniu przewodniczył Starosta Kazimierz Boroń.
Celem spotkania była wymiana opinii dotyczących poprawy komunikacji powiatowej oraz aktualnego  stanu dróg.
Spotkanie rozpoczął Starosta przedstawiając działania Starostwa Powiatowego. Następnie prezentacji działalności Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie dokonali: Władysław Majcherczyk oraz Henryk Dankowiakowski. Kolejną częścią spotkania była prezentacja oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych działających przy Małopolskiej Izbie Rolniczej w Krakowie.
W dalszej części spotkanie miało charakter dyskusji. Na pytania uczestników odpowiadał Starosta, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kotelnicki oraz Dyrektor Związku Komunalnego ,,Komunikacji  Międzygminnej” Tadeusz Gruber.
Wspólnie ustalono kierunki działania w zakresie poprawy komunikacji na terenie powiatu oraz stanu dróg powiatowych.

 

Zobacz galerie