Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

     W dniu 9 listopada 2005 roku na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się międzypowiatowa  konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Klucz”.

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU”

Akcja „Szukam domu…” jest działaniem o charakterze informacyjnym. Propaguje ideę rodzinnej opieki zastępczej będącej alternatywą dla domów dziecka. Przedstawia opinii publicznej trudną sytuacje osieroconych dzieci. Pomaga pozyskać kandydatów na rodziców zstępczych. Pomysłodawcą akcji jest Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bielsku-Białej, a dzięki Stowarzyszeniu Misja Nadziei bielska akcja przerodziła się w ogólnopolska kampanię społeczną.
Konferencja w Powiecie Chrzanowskim prowadzona była przez Panią Agnieszkę Krawczyk z „Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych” w Warszawie.


Celem konferencji było:
-  poruszenie opinii publicznej trudna sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci,
- pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych,
- przekazanie społeczeństwu obszernej informacji o idei rodzinnej opieki zastępczej,
- budowanie dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego,
- integracja środowisk działających na rzecz propagowania idei zastępczego rodzicielstwa, jako alternatywy dla wychowania instytucjonalnego – instytucji i organizacji pozarządowych,
- wypracowanie wspólnych dla różnych środowisk metod pracy w budowaniu nowego systemu opieki nad dzieckiem porzuconym w oparciu o doświadczenia z innych powiatów,
- próba eliminacji negatywnych zjawisk będących przeszkodą w drodze do wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci pozbawianych opieki.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym.

 

Referaty:

- Rodzinne formy opieki zastępczej - " Szukam Domu"

  Andrzej Olszewski  

  Krajowy koordynator ogólnopolskiej kampanii społecznej

  - " Szukam Domu "

- Rodzice zastępczy, czy dom dziecka

- Krótka rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych

- Zastępcza opieka rodzinna

 

Konferencja pt: „Rodzinne formy opieki zastępczej SZUKAM DOMU” - galeria