Program wyrównywania różnic między regionami

Po raz kolejny Powiat Chrzanowski pozyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami".

Program wyrównywania różnic między regionami

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpatrzył pozytywnie wniosek oraz wystąpienie złożone przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” i przyznał kwotę 343.307,46 zł na realizację poszczególnych zadań:

 

W obszarze B w ramach wniosku pozyskano kwotę 118.557,46 zł na realizację zadań:

 1. „Likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie” – projektodawca: Powiat Chrzanowski

  Łączny koszt realizacji projektu: 230 459,55 zł
  Wkład własny beneficjenta: 117 364, 78zł
  Dofinansowanie ze środków PFRON: 113 094, 77zł

  Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie poprzez: 
  • zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego, który ułatwi dostęp i poruszanie się niepełnosprawnych ruchowo uczniów po budynku szkoły i dzięki temu umożliwi im uczestnictwo w zajęciach szkolnych.
  • dostosowanie pomieszczeń sanitarno – higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:
   • wymianę drzwi wejściowych,
   • licowanie płytkami ceramicznymi, 
   • wykonanie posadzki antypoślizgowej,
   • wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
   • montaż białego osprzętu sanitarnego,
   • montaż poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych.
     
 2. „Dostosowanie sanitariatu w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – projektodawca: Powiat Chrzanowski

  Łączny koszt realizacji projektu: 10 925,39 zł
  Wkład własny beneficjenta: 5 462,70 zł
  Dofinansowanie ze środków PFRON: 5 462,69 zł

  Celem powyższego projektu jest dostosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez:
  • wymianę drzwi wejściowych, 
  • licowanie ścian płytkami ceramicznymi, 
  • wykonanie posadzki antypoślizgowej, 
  • wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
  • montaż białego osprzętu sanitarnego,
  • montaż poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych

W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" Szpital Powiatowy w Chrzanowie, firma NALMAT oraz Gmina Libiąż zwróciły się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  z prośbą o wystąpienie w ich imieniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym Wydział Promocji i Rozwoju przygotował wystąpienie do PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 

W ramach wystąpienia pozyskano kwotę 224.750,- zł na realizację zadań: 

 1. W imieniu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się po Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” (w ramach obszaru B).

  Łączny koszt realizacji projektu: 321 856,35 zł
  Wkład własny beneficjenta: 171 856,35 zł
  Dofinansowanie ze środków PFRON: 150 000,00 zł

  Projekt obejmuje:
  • budowę dwóch pochylni, które zapewnią osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego
  • przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i montaż wykładziny antypoślizgowej w miejscach pochyłych szpitala
  • dostawę, zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych w pawilonie „A” szpitala
  • zakup i dostawę 5 podnośników nosidłowych typu KPB 3500–21EU dla potrzeb transportu osób niepełnosprawnych
    
 2.  „Wyposażenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej” (w ramach obszaru C) – projektodawca: Gmina Libiąż dla Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu.

  Łączny koszt realizacji projektu: 11.500,00 zł
  Wkład własny beneficjenta: 5.750,00 zł
  Dofinansowanie ze środków PFRON: 5.750,00 zł

  W ramach projektu planowane jest dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która zostanie zatrudniona na ½ etatu w Miejskim Zespole Administracyjnym w Libiążu na stanowisku Referenta. Zakupione zostanie następujące wyposażenie miejsca pracy:
  • zestaw komputerowy + oprogramowanie,
  • szafy, regały na dokumenty,
  • biurko,
 • fotel,
 • telefon,
 • faks, drukarka, skaner –zestaw,
 • niszczarka na dokumenty,
 • wieszak na ubrania.
   
 • „Stworzenie nowych miejsc pracy dla trzech osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie ich w niezbędne urządzenia i maszyny dostosowane do potrzeb tych osób” (w ramach obszaru C) - na rzecz firmy NALMAT

  Łączny koszt realizacji projektu: 143 000,00 zł
  Wkład własny beneficjenta: 74 000,00 zł
  Dofinansowanie ze środków PFRON: 69 000,00 zł

  Projekt przewiduje wyposażenie trzech nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, z których dwie osoby zostaną zatrudnione na stanowisku operator maszynowy a jedna na stanowisku magazynier, kierowca wózka widłowego. W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia i maszyny: 
  • automatyczna linia zgrzewająca,
  • wózek widłowy, 
  • regały
 •