Nabór 2006/2007 - Wolne miejsca w szkołach

Trwa nabór do klas pierwszych szkól ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Uczniowie, którzy nie znaleźli się na listach przyjętych do poszczególnych klas mogą starać się o przyjęcie do innych szkół. Szukając innej szkoły należy pamiętać, że:

    • przy przyjęciu do szkoły liczy się liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa, 
    • liczba wolnych miejsc jest ograniczona.

Na dzień 5 lipca 2006 r. szkoły powiatowe dysponują jeszcze pojedynczymi miejscami w liceach ogólnokształcących, technikach, liceach profilowanych i zasadniczych szkołach zawodowych.

 

licea ogólnokształcące:

 

I LO w Chrzanowie
wolne miejsca w klasach z rozszerzeniami:
 - matematyka, fizyka
 - matematyka, fizyka, informatyka,
 - biologia, chemia,
 - biologia, geografia,
 - j. polski, historia, WOS,
 - j. polski, historia.

II LO w Chrzanowie
wolne miejsca w klasach z rozszerzeniami:
 - matematyka, fizyka, chemia,
 - biologia, chemia,
 - biologia, chemia, fizyka,

 

I LO w Trzebini
wolne miejsca w klasach z rozszerzeniami:
 - informatyka, j.obcy,
 
LO w Libiążu
wolne miejsca w klasach z rozszerzeniami:
 - matematyka, informatyka,
 - biologia, geografia,
 - j. polski, historia,

 

licea profilowane

 

Zespół Szkół w Libiążu:
wolne miejsca w klasach o profilu:
 - usługowo – gospodarczym

 

technika

 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini:
wolne miejsca w klasach w następujących zawodach:
 - technik handlowiec
 - technik ekonomista,
 - technik ochrony środowiska.


Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini:
wolne miejsca w klasach w następujących zawodach:
 - technik informatyk
 - technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 - technik elektronik
 - technik budownictwa,
 - technik teleinformatyk.


Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:
wolne miejsca w klasach w następujących zawodach:
 - technik mechanik,
 - technik elektryk,
 - technik mechatronik.


Zespół Szkół w Libiążu
wolne miejsca w klasach w następujących zawodach:
 - technik ekonomista,
 - technik elektronik,
 - technik mechanik.

 

zasadnicze szkoły zawodowe

 

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini:
wolne miejsca w klasach w następujących zawodach:
 - monter elektronik,
 - kucharz małej gastronomii,
 - elektryk,
 - ślusarz,
 - krawiec.


Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:
wolne miejsca w klasach w następujących zawodach:
 - elektryk,
 - ślusarz,
 - sprzedawca.


10 lipca do godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą wyniki rekrutacji uzupełniającej. Listy przyjętych zostaną ogłoszone 12 lipca do godz. 12.00.