Ten egzamin potwierdzi kwalifikacje zawodowe

W czerwcu w technikach i szkołach branżowych rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przystąpienie do egzaminu zadeklarowało ponad trzystu uczniów.

Długopis w ręce

Egzaminy odbywają się w Zespole Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie,  Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini,  Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini i Zespole Szkół w Libiążu.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. W szkole branżowej uczniowie muszą się wykazać wiedzą na przykład na temat zabiegów fryzjerskich, sporządzania potraw i napojów czy wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Natomiast młodzież w technikach zdaje egzamin przykładowo z montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych czy z eksploatacji urządzeń elektronicznych.

Absolwent, który zdał egzamin, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.