bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne spotkanie on - line dotyczące innowacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca o godz. 10:00.

NAPIS INNOES W KOLORZE CZARNYM (TYLKO LITERKA O JEST W KOLORZE NIEBIESKIM - KSZTAŁT O W FORMIE FALI)

Tematem spotkania będzie program grantowy, który ma na celu przyznanie grantów na wypracowanie innowacji społecznych, dotyczących poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

  • Podstawowe dane o programie grantowym
  • Kto może się ubiegać o grant?
  • Ścieżka wsparcia w projekcie z podziałem na etapy
  • Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
  • Czym są innowacje społeczne?
  • Przykłady innowacji społecznych
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Podsumowanie spotkania

Prowadzący spotkanie:

Małgorzata Sielska – absolwentka dwóch kierunków historii i administracji, animator i doradca biznesowy, od 12 lat związana z III sektorem, od 5 lat realizuje doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych, społecznik, kierownik projektów w zakresie pomocy społecznej, ekspert ds. innowacji w projektach międzynarodowych i krajowych.

Małgorzata Święch – absolwentka prawa, ekspert ds. ekonomii społecznej i innowacji społecznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i szkoleniach z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji miękkich, ekonomii społecznej, dostępności.

Zgłoszenia nalezy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy wysłać do  7 czerwca do godziny 12:00, na adres: innoes@pap.rzeszow.pl.
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają potwierdzenie oraz link z dostępem do niniejszego wydarzenia.

PLIKI DO POBRANIA: