Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szpital otrzymał certyfikaty ISO

Chrzanowska lecznica otrzymała certyfikaty ISO w zakresie „Udzielania kompleksowych, wielospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i ich profili”. Dziękujemy personelowi za ciężką pracę i dobrą organizację, która przyczyniła się do tego sukcesu.

Logo Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Certyfikaty  potwierdzają dbałość o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz poprawy warunków pracy personelu.

Oceny dokonano w trakcie audytu zewnętrznego. Cykl certyfikacyjny potwierdził wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wytycznymi norm:

  • ISO 9001: 2015 system zarządzania jakością
  • ISO 14001: 2015 system zarządzania środowiskiem
  • ISO 45001: 2018 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • ISO 27001: 2013 system zarządzania bezpieczeństwem informacji